Resultaten

Sfeerafbeelding Fontys

De resultaten van dit onderzoek zullen begin 2021 opgeleverd worden. Centraal in dit onderzoek staan de vragen of Wijstijd bijdraagt aan:

  • Persoonlijke voorkeuren, passende interface, functionaliteiten en/of wenselijke verschijningsvorm.
  • Simpel en intuïtief gebruik, door mensen met dementie en mantelzorg.
  • Flexibiliteit in inzet van mantelzorg, professionals en feedback
Beoogde resultaten zijn:
  1. Een tweede prototype van de Wijstijd.
  2. Evaluaties van dit product in de thuissituatie, met mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals, als best practice voor de zorg.
  3. Conceptuele verbeteringen voor het ontwerp, op basis van evaluaties.
  4. Een academisch artikel op basis van deze resultaten in een erkend blad of presentatie op een conferentie.
  5. Een concreet plan richting een subsidieaanvraag om technologie in te zetten bij mensen thuis, op basis van deze ervaringen