Sprint naar content

Wijstijd: ondersteunen van dagstructuur voor mensen met dementie

Wat houdt het project in?

Sfeerafbeelding Fontys

Het aantal mensen met dementie dat zelfstandig woont neemt toe, en daarmee de druk op ons zorgstelsel om hen te ondersteunen in zelfredzaamheid. Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Een belangrijke voorwaarde voor langer en goed thuis blijven wonen is het behoud van een goede dagstructuur. Mantelzorgers én zorgprofessionals geven aan meerwaarde te zien in technologie om die dagstructuur te bevorderen. Het is belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.

Het ontwerp ‘Wijstijd’, ontwikkeld bij Vitalis WoonZorg Groep, voldoet aan een aantal van deze criteria. Het is een systeem om op een toegankelijke manier mensen met dementie te ondersteunen in hun dagstructuur en dagelijkse activiteiten. Dit onderzoek richt zich op het nog passender maken ervan en waar nodig verbeteren. Samen met de gebruikers, hun mantelzorgers, zorgprofessionals en ontwikkelaars van ICT in een kleinschalig ontwerptraject.


Het project bestaat uit drie stappen:

  • ontwikkelen van een tweede prototype van Wijstijd.
  • evalueren van Wijstijd in het veld, in samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep en met studenten.
  • vertalen van inzichten en kennis in een concreet (her)ontwerpvoorstel.

In de media

In de Telegraaf van 14 juli 2020 aandacht voor het onderzoek van Rens Brankaert en zijn promovendi naar 'warme technologie' voor mensen met dementie.

Sfeerafbeelding Fontys

Ga naar

Vraag het ons
Rens Brankaert

Projectleider
Bezoek zijn website

0625143580
r.brankaert@fontys.nl