Foto van persoon

Docentonderzoeker

dr. Y.E.M. (Yvonne) Kirkels

Yvonne Kirkels heeft International Business gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven op het gebied van marketing en sales is ze gepromoveerd aan de TU/e op een onderzoek naar netwerken en kennisdeling tussen the high-tech en de creatieve industrie.

In haar onderzoek staat het Midden- en Klein Bedrijf centraal. De complexe omgeving van vandaag en de beperkte middelen en scancapaciteiten maken het moeilijk voor kleine en middelgrote ondernemingen om de juiste partners te vinden en vervolgens kansen te benutten. Allianties, netwerk brokers, sociaal kapitaal en netwerk dynamiek, met inbegrip van sociale netwerkanalyse zijn haar interessegebieden. Daarnaast is ze in het bijzonder geïnteresseerd in hoe ondernemers kansen binnen of tussen organisaties exploiteren. Als lid van het lectoraat probeert ze kennis op deze gebieden te creëren en kennis te vertalen naar het onderwijs.

Naast haar promotieonderzoek is ze in 2005 begonnen als docent en onderzoeker aan het instituut Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, opleiding Bedrijfsmanagement MKB. Als docent, afstudeercoördinator en examencommissielid levert ze een bijdrage aan het onderwijs op het gebied van innovatiemanagement, marketing en onderzoek.


Publicaties

  • Kirkels, Yvonne (2010) Brokerage in SME networks
  • Kirkels, Yvonne; Duysters, Geert (2009) It's a Small World: Efficiency in a SME network across Design and Technology, UNU-Merit

Contact

Foto van persoon

dr. Y.E.M. (Yvonne) Kirkels

Docentonderzoeker