Sprint naar content
Kennisthema

Slimme mobiliteit

Dit kennisthema wil via onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (bij voorkeur in onderlinge samenhang) een bijdrage leveren aan de verduurzaming en versterking van de mobiliteit in de regio en de rest van Nederland. Waar mogelijk zal ook via internationale samenwerking een bijdrage worden geleverd aan mobiliteitsvraagstukken op Europese of mondiale schaal.

Het doel van dit kennisthema is met een sterke focus op de verduurzaming en energietransitie sluiten wij aan op het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Ook veiligheid van voertuigen (bestuurders, andere weggebruikers), logistieke ketens en mobiliteitsdata (cybersecurity) heeft onze aandacht.

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Contact

Leading lector Centre of expertise KennisDC logistiek

Foto van persoon

Dr. V.H.G. (Victor) Verboeket

Lector Supply Chain Innovation

Leading lector Centre of expertise ACE - automotive

Foto van persoon

Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

Lector Entrepreneurship