Kennisthema

Duurzaamheid en circulariteit

Bij Duurzaamheid en circulariteit ligt de focus op de integratie van domeinen in de transformatie van lineair naar circulair in een regionale (governance) context.

Het doel van dit kennisthema is het bereiken van een duurzame inclusieve economie en samenleving via de weg van circulaire transitie. Het gaat over een complexe systeemtransitie met diverse systeem barrières en -(on) mogelijkheden op het niveau van het individu, organisatie en netwerk. Hoe kunnen kansen en kiemen versterkt en versneld worden? Hoe kunnen barrières worden weggenomen; hoe zorgen we dat innovaties worden omarmd en bestaande gewoontes en ideeën worden losgelaten?

Onderzoeksprojecten

- Spoorpark

- Technology Impact Cycle Tool (TICT)

- Smart Thorn in de Digital Side

- Community Development

- Jeugd voorop 1.0

- Smart Predictable Robots

- Smart Youth Work on The road (TEC)

- Community coins for volunteers

- Urban Art of Movement

- Transparantie in de zorg

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Contact

Foto van persoon

Dr. ir. A.J. (Jifke) Sol

Lector Circulaire Transitie