Fontys Innoversity

Sfeerafbeelding Fontys

Informatie

Wil je meer weten over Fontys Innoversity? neem gerust contact op met Annemarie van den Broek.

Wil je het volledige document lezen? Download "Fontys Innoversity"

In de Fontys Focus 2020 is de ambitie uitgesproken om te komen tot toekomstbestendig onderwijs en ook in de Kaderbrief 2020 wordt gesproken over een strategische fontysbrede veranderopgave.

De vijf uitgangspunten voor leren, onderwijs in T.E.C.-Skills en de aandacht voor onze maatschappelijke opdracht en hybride leeromgevingen geven aanleiding om tot fundamentele verandering in ons onderwijsproces en mogelijk ook de bedrijfsprocessen te komen. Ruimte voor eigenaarschap, een authentieke leeromgeving en meer samen onderzoeken en leren is nog niet alom vertegenwoordigd in onze onderwijspraktijken. Of opleidingen zijn nog zoekende in de wijze waarop ze de dit moeten vormgeven. Er zullen veranderingen nodig zijn in zowel de onderwijsvormen als in de hele organisatie en processen rond het onderwijs, willen we onze ambities daadwerkelijk waar kunnen maken.

Om dit te kunnen realiseren wordt van medewerkers verwacht dat ze kunnen werken in een innovatieve en lerende organisatie en het ‘practice-what-you-teach-principe’ toepassen. Dit vraagt een investering in het professionaliseren van docenten, omdat duidelijk is dat de docent een belangrijke rol speelt in de transformatie die in onderwijs nodig is. Echter ook de medewerkers van de diensten spelen hier een belangrijke rol in. Denk aan de IT-systemen die nodig zijn voor nieuwe onderwijsvormen, een herziening van de BKO-trajecten om de nieuwe docent van meet af mee te nemen in zijn veranderende rol, een andere blik op huisvesting van onderwijs, want ander onderwijs vraagt andere onderwijsruimten.

Zomaar een paar voorbeelden van de impact die onderwijsvernieuwing heeft op vrijwel alle organisatieonderdelen. Met Fontys Innoversity, een op te richten netwerkorganisatie, creëren we een lerend netwerk van docenten en medewerkers die het onderwijs willen en kunnen innoveren. Geen centraal aangestuurd programma, maar een verzameling van ervaren en bekwame docenten en medewerkers die al stappen hebben gezet in de zoektocht naar hoe innovatief onderwijs kan en moet zijn. Die hun krachten bundelen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen om het onderwijsinnovatieproces binnen Fontys te ondersteunen en versnellen.