Bedrijven en zorginstellingen

Samenwerken aan gezondheidsvraagstukken

Fontys Mens en Gezondheid helpt je graag bij vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Studenten en medewerkers kunnen helpen met opdrachten en projecten in de vorm van stage, onderzoek en binnen professionele werkplaatsen. Wij kijken uit naar een vitale samenwerking.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Aan de slag met eenzaamheidsinterventies | Een handreiking

  Eenzaamheid is een groot vraagstuk in onze samenleving. De coronacrisis heeft dat nog eens extra benadrukt. Maar, ook vóór corona was er veel eenzaamheid en dat zal na corona niet anders zijn. Veel organisaties zetten zich vol betrokkenheid en passie in voor de aanpak van eenzaamheid. Helaas zijn de activiteiten en interventies die zij ontwikkelen niet altijd succesvol in de aanpak van eenzaamheid of zouden deze meer succesvol kunnen zijn. Meer kennis over wat wél en niet werkt in eenzaamheidsinterventies zou daarbij helpen.

  De handreiking ‘aan de slag met eenzaamheidsinterventies’ biedt een toegankelijk overzicht van de actuele kennis over eenzaamheidsinterventies en een werkblad om eigen interventies onder de loep te nemen en te verbeteren. Hiermee kunnen organisaties aan de slag om hun aanbod waar nodig te verbeteren én om nieuw aanbod te ontwikkelen. De handreiking is ontwikkeld door Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (dr. Eric Schoenmakers) in samenwerking met Vilans (dr. Tamara Bouwman) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Prof. dr. Theo van Tilburg). In het kader van deelname aan de landelijke coalitie Eén-tegen-Eenzaamheid is de handreiking aangeboden aan het ministerie van VWS. De handreiking is hier te downloaden

  Wetenschappelijk onderzoek heeft de nodige kennis opgeleverd over eenzaamheidsinterventies. Deze kennis is voor professionals (en vrijwilligers) die bij de ontwikkeling en uitvoering van eenzaamheidsinterventies betrokken zijn echter vaak moeilijk toegankelijk. Dit komt onder andere door de hoeveelheid aan wetenschappelijke publicaties, de complexiteit van dit type documenten, doordat voor toegang tot publicaties betaald moet worden en doordat professionals niet altijd weten waar ze moeten zoeken en de tijd niet hebben om alles te lezen. Hierdoor wordt relevante kennis vaak niet toegepast en dat is een gemiste kans in de aanpak van eenzaamheid. De handreiking bundelt de kennis in een beknopt document en lost zodoende het probleem van toegankelijkheid van informatie op.

  De handreiking is gratis te downloaden en te gebruiken. Fontys Mens en Gezondheid biedt bovendien een cursus aan om de handreiking en het werkblad beter te kunnen gebruiken. Meer informatie over de cursus is te vinden via deze link

  Sfeerafbeelding Fontys

  .

 • Podcasts

  Verhalen uit de zorg

  De effectiviteit van dansant bewegen op muziek voor mensen met beginnende dementie en de mantelzorger is een interessant gespreksonderwerp. Dementie is een veel voorkomend syndroom. Leven met dementie in de thuissituatie is belastend voor de persoon zelf en de mantelzorger.

  Samen met kwartiermaker duurzame zorg Cathy van Beek schreef Joost Bijlsma het boek Heel de zorg. Dit is een ‘reisgids’ voor professionals in de zorg die het duurzamer willen doen. Verduurzaming is volgens Joost en Cathy niet alleen nodig vanwege het klimaat, maar ook vanwege onze gezondheid. De zorg heeft hierin een belangrijke rol.

  Het (post) Corona tijdperk en leiding geven in de zorg. Op welke manier geef je daar vorm aan? Hierover gaan Joost Wullems, Ronald de Pijper en Erik van Roon met elkaar in gesprek!

  Forensische verpleegkunde is nog een relatief jong vakgebied in Nederland, maar is ondertussen een belangrijke schakel geworden tussen de behandelsector en de forensische sector.

  In deze aflevering gaat het over het belang van leefstijl en gezondheid. De COVID-pandemie waar we nog steeds in zitten, heeft de invloed van onze leefstijl op de gezondheid duidelijk zichtbaar gemaakt. En aan de andere kant hoe belangrijk is goede voeding en bewegen om weer te herstellen tijdens en na het ziek zijn. De noodzaak van preventie krijgt eindelijk de aandacht in de zorg die het verdient. Maar we zijn er nog lang niet.

  Celine Fabrie is 4e jaars student Verpleegkunde en loopt stage binnen de forensische psychiatrie. Cliënten worden daar behandeld vanwege een psychische stoornis in combinatie met een delict. Zij zijn in aanraking geweest met justitie. Celine bemerkte dat er veel stigma's bestaan rond deze vorm van verpleegkundige zorg. Hierover gaan we in gesprek.

  Transgender personen hebben last van genderdysforie, dit houdt in dat ze zich niet identificeren met hun geboortegeslacht. In sommige gevallen willen zij een medische transitie ondergaan. Hoe verloopt die transitie? En neemt de acceptatie van transgender personen toe? Hoe zit dat in de zorg?

  Indy en Milou zijn twee studenten Verpleegkunde die van begin 2021 tot zomer 2021 in Tanzania zijn geweest. Zij hebben daar stage gelopen ten behoeve van hun opleiding en vertellen hun ervaringen.

  Evidence based practice óf rituelen óf mythen over reanimatie. Ruben Verlangen neemt ons mee en duidt de zin en onzin rondom reanimatie.

  Hij ontwikkelt toepassingen van Virtual Reality (VR) in het onderwijs. “Met een VR-bril op reanimeren studenten ineens in een spannende, meer realistische situatie, bijvoorbeeld langs de snelweg”, schetst hij. Erik gaat met Pieter in gesprek over dit fascinerende onderwerp.