Herregistratie Schoolleidersregister PO

Ben jij eenmaal geregistreerd als schoolleider? Dan registreer je je elke vier jaar opnieuw via de zogenaamde herregistratie. Dit kan door het volgen van een masteropleiding of door je verder te professionaliseren op drie van de zeven thema's die door het Schoolleidersregister hiervoor zijn vastgesteld.

Leidinggevenden in het onderwijs zijn koersbepalend. Zij hebben een grote impact op de vormgeving van onderwijs voor de toekomst waarbij vanuit visie wordt gewerkt aan de optimale ontwikkeling van een generatie die opgroeit in een snel veranderende samenleving. Zij bevorderen én borgen kwaliteit door de ontwikkeling van een professionele, onderzoekende cultuur in het team en bijvoorbeeld het realiseren van gespreid leiderschap.

De 7 thema's

1.Persoonlijk leiderschap
2.Regie en strategie
3.Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
4.In relatie staan tot de omgeving
5.Omgaan met verschillen
6.Leidinggeven aan verandering
7.Toekomstgericht onderwijs

Contact

Peter Corstanje

Sfeerafbeelding Fontys

Tijdsinvestering

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur. Daarbij hoort een voorbereiding van 3 uur per bijeenkomst. In totaal 30 uren.

Verwerken in eigen praktijk en verzamelen van bewijzen die ontwikkeling op geformuleerde leerdoelen aantoont. De deelnemer vraagt feedback van 2 peers en verwerkt deze informatie tot een presentatie. Dit is een investering van 30 uur leren op de werkplek.

Totale investering bedraagt minimaal 60 studiebelastingsuren.

Lees meer over de inhoud van de bijeenkomsten.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor (adjunct)directeuren die zich willen herregistreren bij het Schoolleidersregister PO. De cursus kan incompany uitgevoerd worden of via individuele inschrijvingen.

Kosten per thema

€ 995,- (BTW-vrijgesteld)

Certificering

Je ontvangt een certificaat waarmee registratie bij het Schoolleidersregister PO mogelijk is.

Sfeerafbeelding Fontys