afspelen

 

Opbouw

De opbouw van de verkorte deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs in Eindhoven is als volgt:

Het eerste leerjaar volg je de onderwijseenheid Beroepsgericht Opleiden Basis. Tijdens deze onderwijseenheid richt je je op het organiseren van meerdere samenhangende lessen. Je leert wie je leerlingen zijn en hoe je hen het beste kunt begeleiden in het leerproces. Je gaat ook breder kijken dan je eigen les en je gaat het onderwijs over meerdere lessen heen vormgeven. Voorts ga je aan de slag met het evalueren en beoordelen van het leerproces van de leerlingen. Hiermee leg je de basis van het docentschap.

Tijdens het tweede leerjaar ga je afstuderen. Hierbij laat je zien dat je een startbekwaam docent bent. Bij het afstuderen gaat het over jou als leraar. En hoe je aan de hand van je kerntaken als leraar vakdidactisch en pedagogisch handelt in verschillende en complexe onderwijssituaties binnen het beroepsgericht onderwijs. Je laat de toegevoegde waarde van je onderzoekend vermogen voor de onderwijspraktijk bij jou op school zien en wellicht ook voor daarbuiten. Je toont aan dat je een professionele basis voor goed leraarschap bezit: onderzoekend, samenwerkend en kritisch-reflectief. Afhankelijk van je inzet en voortgang is het mogelijk om dit al in een half jaar af te ronden.

Docent in het mbo

Docent in het vmbo

 
 • Docent in het vmbo

  Als aanstaand docent in het vmbo ben je een vakman/vrouw met technische praktijkervaring. Je moet kennis en vaardigheden bezitten om die over te kunnen dragen aan je leerlingen. Het is belangrijk dat jouw leerlingen je zien als een competent beroepsbeoefenaar en als professioneel rolmodel. Maar het is ook belangrijk dat jij weet hoe met jongeren tussen de 12 en 16 jaar om te gaan. Hoe interesseer je ze voor jouw vakgebied? Hoe kun je een klimaat scheppen waarin zij actief leren? Daarvoor bouw je tijdens de opleiding behalve aan je (vak)didactische, ook aan je pedagogische vaardigheden.  

  Hoe zien de profielen eruit? 

  PIE (Produceren, Installeren en Energie): een profiel met kennis- en vaardigheidselementen uit de werktuigbouwkunde, mechanische techniek, elektro-, energie-, installatietechniek. Die elementen worden gecombineerd, zoals dat in de praktijk ook gebeurt. 

  M&T (Mobiliteit en Transport): In dit profiel komt alles wat met vervoer te maken heeft terug: van motorconditietesten tot de routeplanning voor een vrachtwagen en van verlichting tot wielophanging en carrosserie. 

  BWI (Bouwen, Wonen en Interieur): dit profiel raakt het hele bouwproces: van ontwerp tot product. Leerlingen leren basisvaardigheden en doen basiskennis op. 

  MVI (Media, Vormgeving en ICT): Dit profiel is voor leerlingen die creatief zijn en graag met computers werken. Ze leren om eenvoudige netwerken aan te leggen, maar ook verpakkingen te ontwerpen en communicatiemiddelen te verzorgen. 

  D&P (Dienstverlening en Producten): een breed oriënterend profiel waarbij leerlingen kennis maken met meerdere sectoren en werkvelden   

  Wat als ik niet alle vakkennis heb voor een profiel? 

  Het kan voorkomen dat je zelf minder brede vakkennis en ervaring hebt dan de vmbo-profielen vereisen; de combinaties van vakken in de profielen zijn vrij recent. Binnen het programma is er ruimte om je vakkennis binnen het profiel op te halen. 

 • Docent in het mbo

  Als aanstaand docent in het mbo ben je een vakman/vrouw met praktijkervaring. Je moet kennis en vaardigheden bezitten om die ervaring over te kunnen dragen aan je studenten. Het is belangrijk dat jouw leerlingen je zien als competent beroepsbeoefenaar en als professioneel rolmodel, al tijdens hun stage. Maar het is ook belangrijk dat jij weet hoe met jongeren vanaf 15,16 jaar om te gaan. Hoe kun je deze studenten, die al technische interesse hebben, verder laten groeien in hun kennis en vaardigheden? Hoe zorg je ervoor dat zij vakman worden, maar ook een brede blik ontwikkelen op techniek en innovatie? Om dat te kunnen, bouw je tijdens de opleiding aan je (vak)didactische vaardigheden. 

  Binnen de mbo-route van de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs onderscheiden we vijf afstudeerrichtingen:

  1. Bouw
  2. Elektrotechniek
  3. ICT
  4. Motorvoertuigentechniek
  5. Werktuigbouwtechniek