Inhoud

In de minor adaptive robotics, bouw je kennis op in 6 robotica onderwerpen. Deze zijn: principes van robotica (wiskunde en algoritmen), visie en perceptie, ROS (Robot Operating System), robot veiligheid, model gebaseerd systeem engineering (met SysML), en hardware abstractie. Bovendien leer je in deze minor je talenten herkennen en in te zetten. Een talent kan verborgen zijn onder een laag gedrag (omdat je dat aangeleerd hebt op school of van ouders), maar iedereen heeft waardevolle talenten die je op een bepaalde manier in kan zetten om te excelleren. Vanuit dit startpunt coachen we je om je talenten te ontdekken.

De minor is opgedeeld in vier fasen. In de eerste fasen krijg je een snelle introductie in de SCRUM methodiek en werk je gedurende twee weken aan een mechanica project. In de tweede fase, neem je drie weken lang deel aan verschillende workshops in robotica en werk je aan een project met zelfrijdende robots. Op deze manier leer je in welke onderwerpen je je gedurende de rest van de minor verder in wil verdiepen. In de derde fase werk je 14 weken lang aan in een multidisciplinair team aan een groepsproject dat je samen definieert. Hierbij krijg je de kans om te excelleren in je talenten en je te verdiepen in de onderwerp die jij interessant vindt. Je wordt hierbij ondersteund door docenten die je coachen in techniek en talent. In laatste rond je je laatste openstaande leerdoelen en het project af.