Sprint naar content

Inhoud

De minor is opgedeeld in vier fasen. In de eerste fasen krijg je een snelle introductie in de SCRUM methodiek en werk je gedurende twee weken aan een mechanica project. In de tweede fase, neem je drie weken lang deel aan verschillende workshops in robotica en werk je aan een project met zelfrijdende robots. Op deze manier leer je in welke onderwerpen je je gedurende de rest van de minor verder in wil verdiepen. In de derde fase werk je 14 weken lang aan in een multidisciplinair team aan een groepsproject dat je samen definieert. Hierbij krijg je de kans om te excelleren in je talenten en je te verdiepen in de onderwerp die jij interessant vindt. Je wordt hierbij ondersteund door docenten die je coachen in techniek en talent. In laatste rond je je laatste openstaande leerdoelen en het project af.

Praktische informatie

Deze minor wordt 1 x per jaar aangeboden (start in februari). De lessen vinden plaats in Eindhoven en er wordt verwacht van studenten dat zij bij Fontys Eindhoven aan hun projecten werken en full time aanwezig zijn. Onderwijs wordt aangeboden door middel van workshops en persoonlijke coaching en in de projecten wordt de SCRUM methode toegepast.