Over deze minor

In de industrie, maar ook in andere domeinen zoals gezondheidszorg, landbouw en onderwijs worden meer en meer robots gebruikt. In veel situaties moeten robots met mensen samenwerken in een dynamische omgeving. In de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van robots zodat deze samen werken in een omgeving met mensen. Dit zijn adaptieve robots. De verwachting is dat robots zich de komende jaren snel gaan ontwikkelen.

In de minor adaptive robotics, bouw je kennis op in 6 robotica onderwerpen. Deze zijn: principes van robotica (wiskunde en algoritmen), visie en perceptie, ROS (Robot Operating System), robot veiligheid, model gebaseerd systeem engineering (met SysML), en hardware abstractie. Bovendien leer je in deze minor je talenten herkennen en in te zetten. Een talent kan verborgen zijn onder een laag gedrag (omdat je dat aangeleerd hebt op school of van ouders), maar iedereen heeft waardevolle talenten die je op een bepaalde manier in kan zetten om te excelleren. Vanuit dit startpunt coachen we je om je talenten te ontdekken.