Competenties

De competenties die je ontwikkelt binnen de minor hebben alles te maken met de interactie tussen een (zorg)vrager en de (zorg)professional. In het kort gaat het om: Zelfsturend ontwikkelen & professionaliseren: enerzijds het bewust worden van je eigen gedrag én dat van een ander, de invloeden erop en de keuzes die worden gemaakt, anderzijds je professionele ontwikkeling. Motiverend coachen op gezondheid: het herkennen van zorgvragen, gezondheidsvaardigheden en mogelijkheden voor coaching, en het leren van diverse tools om zelfregie te bevorderen met een specialisatie op het gebied van motivational interviewing. Delen van kennis & kunde omtrent gezondheid: het ondersteunen van gezondheidsvaardigheden en het begeleiden in zelfmanagementinstrumenten bij de cliënt of patiënt (denk aan screening, voorlichting en preventie). Bij instrumenten die zelfmanagement beïnvloeden, kúnnen ook technologie zoals eHealth of smartphoneapplicaties een belangrijke rol spelen.  Ontwerpen en begeleiden van interventies: Het ontwerpen van interventies ter bevordering van de gezondheid voor groepen mensen, het uitvoeren van interventies en het evalueren ervan. Daarvoor wordt inzicht verkregen in gedrag van mensen, de rol daarin van de omgeving alsook de organisatie van de zorg.