Minor Exploring Health Behaviour

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Taal
Nederlands, Engels
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week

 • Waarom deze minor?
 • Voor wie?
 • Inhoud en competenties
 • Werkvormen
 • Ervaringen van studenten
 • Praktische informatie
 • Aanmelden

Welkom bij de minor Exploring Health Behaviour!

Veranderende kijk op gezondheid

De kijk op gezondheid verandert en vraagt andere kennis en vaardigheden van (zorg)professionals. Het gaat steeds minder om het behandelen van ziekte (we kunnen de stijgende zorgkosten nauwelijks meer aan), en steeds meer om het veranderen van gedrag om de kwaliteit van leven te verbeteren en ziekten te voorkómen.

Veranderende kijk op inzet professionals

Professionals in de zorg, maar ook bijvoorbeeld professionals die zich met personeelszaken in organisaties bezighouden, hebben in hun werk steeds meer oog voor de psychologische (gedrags)processen die een rol spelen bij de keuzes die mensen maken over hun gezondheid.

Vragen die dan spelen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen mensen het beste met een ziekte leren omgaan?
 • Hoe kunnen mensen er zélf zoveel mogelijk voor zorgen dat een ziekte of aandoening wordt voorkomen?
 • Hoe speelt de omgeving (familie, werkgever, buurt, supermarkt) een rol bij het in stand houden van ongezond gedrag?

Kun je niet wachten om met dit soort vraagstukken aan de slag te gaan? Dan is de minor Exploring Health Behaviour iets voor jou!

Nog meer redenen om deze minor te volgen:

 • Wij bieden je een leeromgeving waarbij onderzoekers, studenten, docenten, professionals en patiënten op gelijkwaardige basis met elkaar werken aan actuele vraagstukken. Projecten waar je aan werkt doen ertoe; jíj gaat bijdragen aan een betere zorg in de regio.
 • We trainen je in het opzetten en rapporteren van praktijkgericht onderzoek, waardoor je mooi voorbereid bent op het doen van je afstudeeronderzoek in leerjaar 4.
 • Je hebt de optie om deze minor in een internationale klas te volgen (waarbij toetsing in het Nederlands mag). Let op: dit kan alleen wanneer je in september start!

Voor wie is deze minor?

De minor staat open voor studenten van alle richtingen, of je nou student bent bij Fontys of een andere hogeschool. De nadruk ligt in deze minor vooral op zorg en (het aanleren van) onderzoeksvaardigheden. Daarom is de minor met name interessant als je een zorggerelateerde opleiding volgt of binnen jouw vakgebied te maken hebt met gezondheidskwesties.

Volg je geen zorggerelateerde opleiding, maar wil je wel eens buiten je comfortzone treden? Top! Dit is jóuw minor als je meer wilt leren over gezondheid, leefstijl, gedrag en coaching en niet bang bent om jezelf uit te dagen op het gebied van communiceren en samenwerken. Wel willen we benadrukken dat een sterke motivatie onmisbaar is, omdat we je continu vragen om zelf de link te leggen tussen de onderwijsthema’s en je eigen (toekomstige) beroep.

“Bij de minor Exploring Health Behaviour kan een student met een cliënt bespreken wat de cliënt allemaal zelf kan doen om op gezondheidsgebied klachten te verminderen. Door met cliënten te praten, krijgen ze meer feeling met het ‘echte werk’ later in een praktijksituatie. Als cliënten gestimuleerd kunnen worden en inzicht krijgen in hoe ze zelf klachten kunnen verhelpen en een stukje zorg op zich kunnen nemen, worden ze door hun eigen toedoen mobieler, gelukkiger en drukt het de kosten in de zorg. Het verbetert de kwaliteit van leven in de ruimste zin van het woord. Dit onderschrijft mijn persoonlijke missie als podotherapeut. 

Als (podo)therapeut is het de uitdaging om bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van onze cliënten. Het werkveld zit te wachten op deze zorgprofessionals van de toekomst. Laat ze maar komen!”

Angelique Penders, podotherapeut, eigenaar Voetzorg Limburg

Sfeerafbeelding Fontys

Onderwerpen in de minor

In de minor gaan we in op thema’s die in de zorg steeds belangrijker worden:

 • Gezondheidsgedrag stimuleren in plaats van grijpen naar medicatie (denk aan eetgewoonten, bewegen, slapen, ontspannen)
 • Zelfmanagement en eigen regie ondersteunen (kan jouw cliënt zijn/haar eigen gezondheid en ziekte 'managen'? Zoekt hij/zij de juiste hulp?)
 • Oog hebben voor gezondheidsvaardigheden (snapt jouw cliënt alle voedingsetiketten en bijsluiters van medicatie? Begrijpt de cliënt volledig wat jij probeert uit te leggen?)
 • Evidence Based technieken om gedragsverandering te stimuleren (welk wetenschappelijk en klinisch bewijs is er voor de technieken die je kunt inzetten tijdens een gedragsinterventie?)

Veel praktijkopdrachten en contact met échte doelgroepen

Je gaat tijdens workshops over coachingstechnieken zien hoe je kunt werken vanuit een persoonsgerichte visie op het ondersteunen van mensen. Door daarnaast zelf iemand te gaan coachen in gedragsverandering (een cliënt uit de praktijkplek, een medestudent, familielid of huisgenoot) ga je uit eerste hand ervaren hoe moeilijk en belangrijk het is om écht gelijkwaardig contact maakt met mensen, vooral als zij totaal anders zijn dan jij.

Er komen gedurende de minor ook ervaringsdeskundigen aan het woord, zoals patiënten, praktijkhouders, onderzoekswetenschappers op het gebied van gedragsinterventies of sportpsychologen. Zij zullen je vertellen over hun ervaringen in de zorg en hoe zij de essentie van gedragsverandering zien; hoe gaan mensen om met de gevolgen van aandoeningen en wat doen ze dan precies? Wat voor invloed heeft de omgeving op mensen?

Je werkt in de eerste helft van de minor met een groepje medestudenten samen aan het opzetten van een (fictief) gezondheidscentrum. Je gaat hiervoor zelf een doelgroep kiezen, doet een doelgroepanalyse, en ontwikkelt een gezondheidsinterventie die je met echte patiënten gaat bespreken en testen. Dit project gaat ervoor zorgen dat de theoretische kennis uit de minor een praktische betekenis krijgt.

In de tweede helft van de minor werk je binnen jouw praktijkplek aan een Challenge waarbij je volgens methoden uit praktijkgericht onderzoek een probleemanalyse doet, een interventie ontwikkelt, test en het effect ervan in kaart gaat brengen. Voorbeelden van Challenges zijn:

 • Halveer de tijd die medewerkers binnen een organisatie dagelijks zittend doorbrengen
 • Verdubbel de dagelijkse hoeveelheid lichamelijke activiteit bij ouderen, zonder dat het de verzorgenden extra tijd kost
 • Zorg dat offline en online voorlichtingsmateriaal voor mensen met diabetes type II geschikt is voor laaggeletterden
 • Richt de gang van een ziekenhuisafdeling opnieuw in, zodat patiënten meer uit hun bed komen gedurende hun opname

Competenties

De competenties die je ontwikkelt binnen de minor hebben alles te maken met de interactie tussen een (zorg)vrager en (zorg)professional. Het draait in de minor vooral om deze vier competenties:

 • Communiceren – Zowel tijdens het coachen als in je professionele afstemming met opdrachtgevers werk je aan vaardigheden die binnen de competentie communiceren vallen
 • Samenwerken – Je werkt niet alleen met professionele opdrachtgevers samen, maar ook met studenten van verschillende opleidingen, waardoor je meerdere strategieën leert die je in kunt zetten in het samenwerken
 • Onderzoeken en innoveren – Door het analyseren van praktijksituaties en het opzetten van nieuwe interventies ontwikkel je een onderzoekende en kritische houding die je goed kunt gebruiken ter voorbereiding op het doen van je afstudeeronderzoek in leerjaar 4
 • Ondernemen en maatschappelijk handelen – Samenwerkingen en projecten tijdens de minor zijn gericht op het hebben van impact in de praktijk; jouw adviezen en of interventies zullen écht iets gaan veranderen voor de doelgroep!

Leerdoelen

Tijdens de minor werk je met behulp van individuele zelfstudie, groepsopdrachten en praktijkervaring aan leerdoelen. Na afronding van deze minor kun jij:

 1. Vanuit de pijlers van Evidence Based Practice technieken en methoden selecteren om een gedragsinterventie vorm te geven
 2. Een cliënt motiverend coachen in gedragsverandering
 3. Het vermogen tot zelfregie van een cliënt in beeld brengen en hierbij passende ondersteuning bieden
 4. Een eenvoudige gedragsanalyse doen bij jezelf en bij een cliënt
 5. De gezondheids- en gedragsdeterminanten die bij de cliënt een rol spelen in kaart brengen, en op basis hiervan samen met de cliënt doelen stellen
 6. Gezondheidsbevorderende interventies ontwerpen/adviseren, op basis van praktijkgericht onderzoek in de context van zorg en welzijn
 7. Een visie vormen over je eigen (professionele) rol in de gezondheidszorg van de toekomst

De minor bestaat uit een veelzijdig programma met veel ruimte voor jouw eigen inbreng. Je werkt intensief samen met medestudenten én lokale opdrachtgevers, zoals sportcentra, patiëntverenigingen, gezondheidscentra of woonzorginstanties.

Werkvormen

Wij bieden je onderwijs aan in meerdere werkvormen: 

 • Inspiratiecolleges door experts uit de praktijk (coaches, praktijkhouders, onderzoekers, etc.).
 • Workshops waarin je aan professionele coachingsvaardigheden werkt.
 • Het uitvoeren van projecten en oefenen van vaardigheden.

Toetsing

Er komen meerdere toetsvormen aan bod, waaronder:

 • Een performance assessment, waarin jij jouw opgedane vaardigheden als coachend professional aantoont.
 • Een project, waarbij je samen met collega-studenten in een praktijkplek een interventie gaat opzetten om gezondheidsgedrag te stimuleren.
 • Een persoonlijk portfolio waarin jouw groei als professional zichtbaar wordt.

Verhalen uit de praktijk

Wat zeggen studenten over de minor Exploring Health Behaviour?

“The „Self-Management“ programme gave me a great basis for coaching which is in my opinion, essential for becoming an alrounded physical therapist. I liked the atmosphere during classes and the teacher was always very approachable and helpful. I especially liked the practice interviews which prepared us for a professional situation. I would recommend this programme to all students who want to have a better insight in coaching a patient and to help them in achieving their goals.” Hong, Physiotherapy English Stream student

“Tijdens stages ben ik er achter gekomen hoe belangrijk zelfregie is om onder andere (therapie)doelen te behalen. Vooral patiënten met chronische aandoeningen zijn daarbij interessant omdat zij moeten leren omgaan met hun aandoening om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Gedragsverandering en motivatie zijn daarbij belangrijke aspecten. Tijdens de minor heb ik onder andere mijn gesprekstechnieken met motivational interviewing kunnen verbeteren.” – Kim, studente Fysiotherapie

“Voor de verbetering van de spraak bij kinderen geven wij ouders vaak oefeningen mee. In de praktijk zien wij vaak dat ouders thuis toch niet oefenen met hun kinderen of dat ze dit erg lastig vinden. Na vandaag houd ik zeker in mijn achterhoofd dat dit mogelijk met laaggeletterdheid te maken heeft. Hier had ik nog nooit bij stilgestaan…” Anne, Logopedist Gezondheidscentrum

"Tijdens de minor heb ik geleerd om kritischer te kijken naar wat je aan literatuur over een onderwerp kan vinden, maar ook dat literatuur niet heilig is en dat het net zo belangrijk is om ook naar de persoon (cliënt) te kijken, omdat die nu eenmaal expert is over zijn eigen leven. Het heeft me daarnaast verrast hoe belangrijk de rol van gezondheidsvaardigheden kan zijn bij cliënten. Daardoor heb ik nu een streepje voor in mijn werk.” – Emma, student Maatschappelijk Werk

“De samenleving ontgroent en dat betekent dat we steeds beter moeten kijken naar hoe we onze medewerkers gezond houden. Deze minor leerde me hoe ik juist die doelgroep moet betrekken om dat doel te bereiken." – Jordy, student HRM

Magazine 'Fit tijdens corona'

Een 6-tal betrokken studenten van deze minor vroeg zich af hoe ze tijdens deze coronacrisis een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van ons allemaal. Zij hebben een magazine gemaakt, om op een positieve manier door deze bijzondere periode heen te komen.

Sfeerafbeelding Fontys
Lees het magazine hier!

Locatie

De minor volg je bij Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven, op locatie Ds.Th. Fliednerstraat 2. Deze locatie is ook met het openbaar vervoer heel goed te bereiken.

Voertaal

De voertaal is Nederlands, tenzij je aangeeft in de internationale klas geplaatst te willen worden. In dat geval spreek je tijdens de lessen Engels met elkaar, maar mag je de toetsen in het Nederlands afleggen.

Contacturen

De contacturen vinden plaats op drie tot vier dagen in de week (dagen zijn wisselend). Daarnaast ga je minimaal één dagdeel in de week naar een praktijkplek die door de minor wordt aangeboden. Praktijkplekken waar we tot nu toe mee samenwerken zijn bijvoorbeeld regionale gezondheidscentra, woonzorginstanties, stichtingen, patiëntenverenigingen en verpleeghuizen. Je mag ook zelf een praktijkplek aandragen, neem hiervoor contact op via minorexploringhealthbehaviour@fontys.nl.

Minor VOL! Deze minor heeft het maximum aantal aanmeldingen bereikt voor de start in september 2020.