Minor Exploring Health Behaviour

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week

 • Waarom deze minor?
 • Voor wie?
 • Praktische informatie
 • Inhoud en competenties
 • Werkvormen
 • Aanmelden

Veranderende kijk op gezondheid

De kijk op gezondheid verandert en vraagt andere kennis en vaardigheden van (zorg)professionals. Het gaat steeds minder om het behandelen van ziekte (we kunnen de stijgende zorgkosten nauwelijks meer aan), en steeds meer om het veranderen van gedrag om de kwaliteit van leven te verbeteren en ziekten te voorkómen.

Veranderende kijk op inzet professional

Van professionals in de zorg, maar ook van professionals die zich met personeelszaken in organisaties bezig houden, wordt steeds meer verwacht dat zij oog hebben voor de psychologische (gedrags)processen die ten grondslag liggen aan keuzes ten aanzien van gezondheid:

 • Hoe kunnen mensen er zélf voor zorgen dat ziekte of aandoening wordt voorkomen?
 • Of: Hoe kunnen zij het beste met de ziekte om leren gaan?
 • Welke invloed heeft een organisatie op de gezondheid van zijn medewerkers?
Als dit vragen zijn die jouw interesse wekken dan is de minor Exploring Health Behaviour iets voor jou!

Voor wie is deze minor?

De minor staat open voor studenten van alle richtingen. Vanwege de zware nadruk op de zorg en het aanleren van onderzoeksvaardigheden is de minor vooral interessant voor iedereen die een zorg-gerelateerde opleiding doet, of binnen zijn/haar vakgebied te maken heeft met gezondheidskwesties. Uit studentevaluaties van afgelopen jaren blijkt de minor ook zeer geschikt voor studenten die eens buiten hun eigen comfortzone willen treden en meer willen leren over gezondheid, gedrag en coaching. Voor deze studenten willen we benadrukken dat een intrinsieke motivatie zeer belangrijk is, omdat we jullie continu uitdagen de link tussen de onderwijsthema’s en het eigen beroep zelf te leggen.

De minor vindt plaats in Eindhoven bij de Fontys Paramedische Hogeschool. De contacturen vinden plaats op drie tot vier dagen in de week (dagen zijn wisselend). Hier kun je de minorregeling voor 2018-2019 downloaden.

Gedrag en gezondheid

De kijk op gezondheid verandert en vraagt andere kennis en vaardigheden van professionals. Van jou dus! Het gaat niet meer om ziekte en zorg, maar steeds meer om gedrag en gezondheid. Hoe kunnen mensen er zélf voor zorgen dat ziekte wordt voorkomen? Of hoe je het beste met je ziekte om kunt gaan? En wat is nodig om leefstijl te kunnen veranderen?

Onderwerpen minor

Om dit te kunnen leren, staat de minor in het teken van onderwerpen als:

 • Gezondheidspromotie
 • Gezondheidsgedrag
 • Zelfmanagement
 • Eigen regie
 • Health literacy (gezondheidsvaardigheden).

Veel praktijkopdrachten met echte doelgroepen

Door je in deze onderwerpen te verdiepen, door real-life te coachen en door middel van veel praktijkopdrachten met echte doelgroepen en casussen, word jij een toekomstbestendige professional. Jij kunt als geen ander, op een persoonsgerichte manier, gedrag van individuen en groepen verklaren en beïnvloeden op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven.

4 competenties

De competenties die je ontwikkelt binnen de minor hebben alles te maken met de interactie tussen een (zorg)vrager en de (zorg)professional. In het kort gaat het om:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Onderzoeken en innoveren
 • Ondernemen en maatschappelijk handelen

Binnen de competenties werk je concreet aan de volgende thema’s:

1.         Opbouw en onderhouden van een persoonsgerichte relatie. Dit is de basis van zorg, waarin je vanuit een persoonsgerichte visie op het ondersteunen van mensen leert werken. Hierin leer je onder andere hoe je écht gelijkwaardig contact maakt met mensen, ook als zij totaal anders zijn dan jij. Je onderzoekt binnen dit thema wat jou kenmerkt als professional en je ontwikkelt een beargumenteerde visie op zorg en gezondheid. Ook leer je wat en waarom van zowel mensen met een aandoening als van een (zorg)professional wordt gevraagd in onze veranderende samenleving, waarin eigen regie en het managen van chronische aandoeningen steeds belangrijker worden. Wat kun jij daarin betekenen en wat betekent dat voor jou?

2.         Leven met een (chronische) aandoening. Wat betekent het voor iemand om te leven met een (chronische) aandoening? Wat verandert er en wat is ervoor nodig om de ziekte optimaal in te passen in het leven? Vanaf de diagnose: “ziek…wat nu?”, maar ook daarna, tijdens het langdurig moeten inpassen van een aandoening in het leven: “wat betekent dit voor mijn toekomst?” Het gaat erom hoe mensen hiermee omgaan en vooral ook wat jouw rol als professional daarin is of kan zijn. Hoe kun jij iemand optimaal ondersteunen in dit vaak moeilijke proces van aanpassing?

3.         (Zelf)monitoring. Hoe wordt er door mensen omgegaan met gevolgen van aandoeningen en wat doen ze dan precies, wat voor invloed hebben die barrières op mensen? Daarbij komt zelfmonitoring bij kijken. Zelfmonitoring richt zich bij chronische aandoeningen/ziektes zoveel mogelijk op ‘tertiaire preventie’: voorkomen dat het erger wordt en de gevolgen beperken.

4.         Ondersteunen bij leefstijlaanpassing. Na helder te hebben hoe mensen omgaan met aandoening en wat er zoal zelf kan worden gedaan mbv zelfmonitoring (preventie) is het ook van belang te kijken wat er anders kan. Vanuit de barrières die zijn benoemd kan worden gekeken hoe die barrières kunnen worden omgebogen naar kansen. Wat voor manieren zijn er om barrières om te buigen om op die manier te komen op gewenst gedrag? Daarbij vertrekken vanuit positieve kant van de mens… wat is iemands kwaliteit en wat vindt iemand belangrijk?

5.        Jij als zelfmanagement-ondersteunende professional. Wat neem je mee van het onderwijs dat je volgt? Aan de hand van alle kennis, demonstraties en praktijkervaringen vorm je een eigen visie op alle thema’s welke richting geeft aan je handelen.

Sfeerafbeelding Fontys

Wij bieden je onderwijs aan in meerdere werkvormen: 

 • Inspiratiecolleges
 • Workshops
 • Opdrachten op school
 • Online leren door middel van bijvoorbeeld kennisclips
 • Het uitvoeren van projecten en opdrachten in de praktijk.

Veelzijdig programma

Het is een veelzijdig programma met ruimte voor eigen inbreng. De samenwerking voor jou als student is intensief, zowel met elkaar als met echte opdrachtgevers.

Toetsing

Er komen ook meerdere toetsvormen aan bod, waaronder:

 • Een performance assessment, waar jij jouw opgedane vaardigheden als coachende professional aantoont
 • Een interventie-ontwerp
 • Eengroeidocument.

Bovengenoemde toetsing vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats.

De inschrijving voor de minors die van start gaan in september 2019 is sinds begin februari opengesteld. Deze inschrijfperiode loopt tot uiterlijk 1 juli. Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

De inschrijving voor minors die starten in februari 2020 gaat begin juli 2019 open.

Locatie

Theodore Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Theodore Fliednerstraat 2, Eindhoven
Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Contactpersoon: Forra Cornelis

Zelfregie

Forra van Team Zelfregie legt je uit wat dit profileringsthema inhoudt.

Self-management (UK)

Sfeerafbeelding Fontys