Minor Exploring Health Behaviour

Waarom deze minor?

Veranderende kijk op gezondheid

De kijk op gezondheid verandert en vraagt andere kennis en vaardigheden van (zorg)professionals. Het gaat steeds minder om het behandelen van ziekte (we kunnen de stijgende zorgkosten nauwelijks meer aan), en steeds meer om het veranderen van gedrag om de kwaliteit van leven te verbeteren en ziekten te voorkómen.

Veranderende kijk op inzet professional

Van professionals in de zorg, maar ook van professionals die zich met personeelszaken in organisaties bezig houden, wordt steeds meer verwacht dat zij oog hebben voor de psychologische (gedrags)processen die ten grondslag liggen aan keuzes ten aanzien van gezondheid:

  • Hoe kunnen mensen er zélf voor zorgen dat ziekte of aandoening wordt voorkomen?
  • Of: Hoe kunnen zij het beste met de ziekte om leren gaan?
  • Welke invloed heeft een organisatie op de gezondheid van zijn medewerkers?
Als dit vragen zijn die jouw interesse wekken dan is de minor Exploring Health Behaviour iets voor jou!

Voor wie?

De minor staat open voor studenten van alle richtingen. Vanwege de zware nadruk op de zorg en het aanleren van onderzoeksvaardigheden is de minor vooral interessant voor iedereen die een zorg-gerelateerde opleiding doet, of binnen zijn/haar vakgebied te maken heeft met gezondheidskwesties. Uit studentevaluaties van afgelopen jaren blijkt de minor ook zeer geschikt voor studenten die eens buiten hun eigen comfortzone willen treden en meer willen leren over gezondheid, gedrag en coaching. Voor deze studenten willen we benadrukken dat een intrinsieke motivatie zeer belangrijk is, omdat we jullie continu uitdagen de link tussen de onderwijsthema’s en het eigen beroep zelf te leggen.

Praktische zaken

De minor vindt plaats in Eindhoven bij de Fontys Paramedische Hogeschool. De contacturen vinden plaats op drie tot vier dagen in de week (dagen zijn wisselend). Hier kun je de minorregeling voor 2017-2018 downloaden.

0_Fo0018572%20%281%29.jpg

Zelfregie

Forra van Team Zelfregie legt je uit wat dit profileringsthema inhoudt.

Self-management (UK)

Praktische informatie

Duur:20 weken
Contacturen:15-20 per week
Studiepunten:30 ECTS
Wanneer:September en februari
LocatieEindhoven
Voertaal:Nederlands

Contact

Forra Cornelis, tel.: 0622054858 of email: f.cornelis@fontys.nl

image2449774418900120499.jpg