FAQ

Bij de richting cultuurwetenschappen kun je instromen met een havo en vwo diploma. Bij de richting psychologie kun je alleen instromen met een vwo diploma. Je kunt met ieder profiel bij ons terecht (CM, EM, NG en NT). Studenten afkomstig van het vwo worden direct toegelaten. Ben je een havo student en wil je de richting cultuurwetenschappen gaan doen, dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Daarnaast zijn er nog een aantal andere eisen die je vindt op de website. Op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over de toelatingstoetsen.
Nee, dit is de enige route.
De studiekeuzecheck is bedoeld om jou te helpen bij de juiste studiekeuze, het is dus geen test of toets. De studiekeuzecheck bestaat uit een online vragenlijst en een check-in gesprek. Het advies van de studiekeuzecheck is niet bindend, maar wel verplicht.
Ja, tot 2020 heette deze opleiding Pabo University.
We werken binnen de opleiding met tutorgroepen van maximaal 15 studenten. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

In de opleiding komen alle basisschoolvakken aan bod: rekenen/wiskunde, taal, Engels, schrijven, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, drama, muziek, natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing. Ook krijg je specifieke vakken met betrekking tot het leraarschap aangeboden: pedagogiek, psychologie, onderwijskunde en algemene studievaardigheden.

Bij Tilburg University krijg je bij de richting cultuurwetenschappen de volgende vakken:

  • Information Literacy
  • Doing research: methodology
  • Transformation of the public sphere
  • De leraar als onderzoeker
  • Inhoudelijk voorbereidende premaster vakken

Je volgt dezelfde pabo vakken als bij de richting cultuurwetenschappen (zie hierboven).

Bij de richting psychologie krijg je vakken als: ontwikkelingsleer, persoonlijkheidspsychologie, statistiek en onderzoeksmethoden, ontwikkelingspsychologie, psychodiagnostiek.

De roosters van Fontys en TiU worden op elkaar afgestemd, zodat je alle vakken kunt volgen.
De vakken worden zowel in het Nederlands als Engels gegeven. Er wordt hierbij wel een voldoende beheersing van de Engelse taal verwacht.
Het is niet verplicht, maar uiteraard is dit wel de insteek van deze opleidingsvariant.
Om je propedeuse te kunnen behalen moet je alle daarvoor benodigde studiepunten behalen. Bij de variant cultuurwetenschappen moet je je propedeuse in een half jaar behalen. Bij de variant psychologie moet je je propedeuse behalen in een jaar.
In verband met corona is dat op dit moment heel wisselend. We streven er naar om je zoveel mogelijk op onze locaties te verwelkomen. Dus als het kan roosteren we zoveel mogelijk lessen in op de opleiding.
Onze voltijd hbo-bacheloropleidingen bestaan uit een major en een minor. Als je kiest voor Academische Pabo Tilburg vervalt deze minor en volg je in deze tijd de premaster vakken van cultuurwetenschappen of de bachelorvakken van psychologie.
Binnen het onderwijs zal dit niet het geval zijn. Buiten het onderwijs gelden andere salarisregelingen. Uiteraard is het wel een mooie extra aanvulling op je CV, waardoor je je kansen vergroot in een sollicitatieprocedure.
Je mag lesgeven aan groep 1 en 2. Voor de andere groepen moet je je gymbevoegdheid halen. Je volgt daarvoor, na je opleiding, nog drie modules bij Fontys Sporthogeschool. Eén module kun je alvast volgen tijdens de opleiding. Je kiest dan de minor bewegingsonderwijs.
Nee, die zoeken wij voor je. We hebben een groot netwerk van basisscholen en kindcentra waar we mee samenwerken. Je kunt wel je voorkeur voor een regio uitspreken en we proberen dan zoveel mogelijk met je mee te denken. Hier kun je zien met welke scholen wij allemaal een samenwerking hebben.
Dag mag. Je mag je voorkeur uitspreken en dit kan dus ook in een andere regio zijn. Het moet uiteraard wel in een regio zijn van één van onze leslocaties (Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Veghel, Venlo).
Je kunt extra faciliteiten aanvragen via de decaan. Met het advies van de decaan doe je een verzoek bij de examencommissie voor de toekenning van extra faciliteiten, zoals extra tijd, groter formaat toetsen en een rustige ruimte. Meer weten bekijk dan deze Fontys site.
Op de website van Tilburg University vind je een overzicht van jouw toekomstperspectief per mastertrack. Natuurlijk zien we je ook graag als leraar basisonderwijs, waarbij je de master inzet om de school en/of leerlingen verder te helpen. Uiteraard kun je ook via een andere werkgever een bijdrage leveren binnen één of meerdere basisscholen.  
Op de website van Tilburg University vind je een overzicht van jouw toekomstperspectief. Na afstuderen ben je leerkracht én kinder- en jeugdpsycholoog. Bij mogelijke beroepen kun je denken aan hybride functies, zoals leerkracht-psycholoog, leerkracht – IB’er (intern begeleider) of leraar-onderzoeker. Als leraar basisonderwijs kun je je master inzetten om bijvoorbeeld psychodiagnostisch onderzoek kunnen doen of specifieke taken kunnen krijgen in het begeleiden en/of behandelen van kinderen met specifieke leer-, ontwikkelings- en onderwijsbehoeften.
Jazeker. Je hebt daarbij ook de kans om de BAPD (basisaantekening psychodiagnostiek) tijdens de studie te behalen.