Studeren met een beperking

Een functiebeperking in welke vorm dan ook, of dat nu van fysieke of psychische aard is, kan er voor zorgen dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan iemand zonder beperking. Bij Fontys kijken we naar jouw mogelijkheden en begeleiden we jou wanneer je om wat voor reden dan ook beperkt wordt in je functioneren. Voorbeelden van functiebeperkingen zijn:

 • Dyslexie
 • Autisme
 • ADHD/ADD
 • Psychische klachten
 • Chronische ziekte

Voorbeelden voorzieningen en regelingen binnen Fontys

 • Extra studiebegeleiding
 • Extra tijd bij tentamens
 • Online tool Kurzweil bij samenvatten, lezen en schrijven
 • Vergroot lettertype
 • Aangepast studierooster
 • Aangepaste toetsvorm
 • Extra jaar studiefinanciering van DUO
 • Financiële regeling Fontys bij studievertraging (Regeling Profileringsfonds)
 • Huisvesting & toegankelijkheid

Hoe kom ik in aanmerking voor extra hulp

Aanmelden voor een studie doe je in Studielink. Na aanmelding word je uitgenodigd voor het invullen van de Studiekeuzecheck. In deze vragenlijst wordt ook gevraagd of er sprake is van een functiebeperking. Later bespreek je dit in een individueel gesprek met iemand van je opleiding. Als er geen studiekeuzecheck is voor je opleiding heb je de mogelijkheid om in Studielink aan te vinken of je verwacht een aanpassing door een functiebeperking nodig te hebben. Geef na je aanmelding in Studielink ook bij jouw opleiding van Fontys aan dat je een beperking hebt. Samen met een begeleider wordt er dan bekeken welke voorzieningen we jou kunnen bieden!

Huisvesting

In een aantal studentensteden is voor studenten met een fysieke beperking aangepaste huisvesting beschikbaar via de studentenhuisvesting. Soms kunnen studenten met een handicap voorrang krijgen op de wachtlijst. Voor toewijzing van een aangepaste woning, kun je meestal terecht bij de gemeente. Ook is het mogelijk een urgentieverklaring te krijgen.

Toegankelijkheid gebouwen

De meeste gebouwen van Fontys zijn goed toegankelijk. In een aantal gebouwen zijn ook gehandicaptentoiletten aanwezig. Bij de bouw van een nieuwe onderwijslocatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorzieningen voor mensen met een beperking. Mochten er voor jou echter bepaalde aanpassingen nodig zijn maak het dan kenbaar bij de decaan of je studiebegeleider, er wordt dan naar de mogelijkheden gekeken.