Februari instroom Leraar-Basisonderwijs (pabo) Deeltijd

Flexibele deeltijdtraject

Dit traject is toegankelijk voor studenten die willen instromen op de locatie Eindhoven of Tilburg en die:

  • voldoen aan de vooropleidingseisen.
  • voldoen aan de landelijke toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Let op! Wanneer je in februari 2022 wilt starten met de pabo en je één of meerdere toelatingstoetsen moet maken, dan kan dat in de toetsperioden van oktober/november 2021 en januari 2022. Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor de meest actuele informatie.

Studiekeuzecheck

Voor deeltijdstudenten is de Studiekeuzecheck niet verplicht. Bij de aanmelding in Studielink geef je zelf aan of je wel of niet wilt deelnemen aan de Studiekeuzecheck.

De Studiekeuzecheck bestaat uit :

  • een digitale vragenlijst;
  • een persoonlijk contactmoment in de vorm van een intakegesprek.

Hoewel de Studiekeuzecheck voor deeltijdstudenten niet verplicht is, raden wij wel sterk aan er wel aan mee te doen. Het geeft meer duidelijkheid of dit de juiste opleiding voor jou is. Het advies dat gegeven wordt n.a.v. de Studiekeuzecheck is niet bindend, maar natuurlijk wel een advies waar je goed naar moet kijken.

Uiterste aanmelddatum

  • Heb je aan alle landelijke instroomeisen voldaan? Dan is je uiterste aanmelddatum via Studielink 11 januari 2022.
  • Heb je (nog) niet aan alle landelijke instroomeisen voldaan? Dan is je uiterste aanmelddatum via Studielink 4 januari 2022.
  • LET OP: kies in Studielink expliciet voor de 'februari instroom' op leslocatie Eindhoven of Tilburg.

Meer informatie?

08850 - 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl