Sprint naar content

Check-in met Padlet

Jos Speetjens - Facilitator Dienst OenO, 21 april 2020

Check-in met Padlet

Sfeerafbeelding Fontys

Ik start elke bijeenkomst met een check-in om te zorgen dat iedereen "erbij" is. Iedere deelnemers laat kort weten hoe hij/zij "erbij zit" of welke verwachting hij/zij heeft ten aanzien van de bijeenkomst.

Mijn doel
Doel van elke check-in is zorgen dat iedereen betrokken is bij de bijeenkomst.

Wat heb ik gedaan
Om ervoor te zorgen dat iedereen betrokken is bij de bijenkomst moet iedere deelnemer kort iets inbrengen. Meestal is dat een zin of woord op een vraag. De vraag deze keer was "Wanneer is voor jou deze bijeenkomst een succes?". Deze vraag heb ik vooraf gesteld met de opdracht dit te vangen in een beeld in de vorm van een foto. Tijdens de check-in mocht iedere deelnemer zijn/haar foto plaatsen met daarbij getypt één korte zin. Deze zin las iedere deelnemer even voor.

Didactische werkvorm die ik heb ingezet
Het is een online variant van de stille-wand discussie. En de check-in zoals we dat wel vaker doen bij sessies.

Mijn ervaringen
Wat me opviel is dat de foto's snel en zonder haperingen op de Padlet verschenen. Ik heb ter plekke gevraagd om zij die geen account bij Padlet hebben hun naam aan de post toet te voegen. De check-in verliep even vlekkeloos als wanner je dat in de groep doet. Verder ontstond er een gemeenschappelijk vibe om de tweedaagse te beginnen.

De reacties van de studenten
De deelnemers waren enthousiast en meteen geëngageerd voor de bijeenkomst.

Waar zijn de gebruikte tools te vinden?
https://padlet.com

Check voor tools die je kunt/ mag gebruiken ook: https://connect.fontys.nl/diensten/IT/Paginas/Welke-tools-kun-je-gebruiken.aspx

Tips voor andere docenten, die hiermee willen werken?
Zorg dat je vooraf helder hebt wat je op de Padlet wil laten zetten. Kies voor één beeld en één zin of woord. Zorg dat de deelnemers het kort houden. Laat de zin alleen voorlezen, niet verder toelichten. Zorg dat je zelf de posts even rangschikt terwijl je bezig bent. Soms vallen ze weg van het beeld. Deel jouw computerscherm via teams, zodat alle deelnemers live mee kunnen kijken.

En als je nog vragen hebt
Vragen en suggesties zijn van harte welkom via onderstaande mail:
j.speetjens@fontys.nl