Sprint naar content
Foto van persoon

Docentonderzoeker

R.H.J. (Ruben) Walravens

Ruben Walravens is docent binnen de Bachelor Sportkunde bij Fontys Sporthogeschool. Hij is Master in Marketing (Avans+) en is daarvoor afgestudeerd als Bachelor Vrijetijdsmanagement (NHTV). Hij geeft de vakken marketing, ondernemen en doet de onderzoeks- en afstudeerbegeleiding. Voorheen is Ruben actief geweest in het evalueren van grootschalige hardloopevenementen waar de focus lag op het ontwikkelingen van typologieën van hardlopers. Binnen het lectoraat is hij nu betrokken bij het KIEM project Changing Views en vorig jaar bij het project ‘De buurtsportcoach als katalysator voor de beweegvriendelijke omgeving’ waaruit de website beweegvriendelijkebuurt.nl is ontwikkeld. Zijn focusgebied ligt nog steeds op het verkrijgen van inzichten in sporters, sportieve gebruikers van de openbare ruimte wat vervolgens kan bijdragen aan het ontwikkelen van sport- en beweegaanbod en -producten voor individuele of groepen sporters.

Janssen, M.A., Walravens, R., Thibaut, E., Scheerder, J., Brombacher, A.C., & Vos, S.B. (2020). Understanding different types of recreational runners and how they use running-related technology. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), [2276]. https://doi.org/10.3390/ijerph17072276

Dallinga, J., Janssen, M., Van Der Werf, J., Walravens, R., Vos, S.B., & Deutekom, M. (2018). Analysis of the features important for the effectiveness of physical activity–related apps for recreational sports: Expert panel approach. Journal of Medical Internet Research20(6). https://doi.org/10.2196/mhealth.9459

Walravens, R., Janssen, M., Laurijssens, S., Andonyadis, M., & Vos, S.B. (2018). Typologieën en persona’s van hardlopers. Fontys Sporthogeschool Eindhoven: Lectoraat Move to Be.

Walravens, R., Janssen, M., Laurijssens, S., & Vos, S.B. (2017). Marathon Eindhoven 2017. Analyse op basis van een online bevraging bij ruim 5.000 deelnemers. [Factsheet]. Fontys Sporthogeschool Eindhoven: Lectoraat Move to Be.

Walravens, R., & Vos, S.B. (2015). Is it all about experience? Breedtesportevenementen en hun belevingsperspectief. In: J. Scheerder & S.B. Vos (Eds.), Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen (pp. 250-279). Gent: Academia Press. 

Vos, S.B., Walravens, R., Hover, P., & Scheerder, J. (2014). Voor de pret of de prestatie? Typologieën van evenementlopers op basis van hun houdingen en motieven. Vrijetijdsstudies, 2 (32), 19-34.


Contact

Foto van persoon

R.H.J. (Ruben) Walravens

Docentonderzoeker