Foto van persoon

Docentonderzoeker

A. (Angeline) van der Kamp

Mijn naam is Angeline van der Kamp, ik ben een bevlogen onderwijsconsultant, docent en ontwikkelaar voor een uiteenlopende groep professionals in het onderwijs. Mijn passie is bijdragen aan onderwijs op maat voor iedereen in een veilige leeromgeving met oog en oor voor diversiteit.

Iedereen heeft recht op onderwijs, dat aansluit bij de eigen persoonlijke ontwikkelvragen, zodat zij uiteindelijk op eigen kracht hun plek in de maatschappij kunnen vinden en betekenis kunnen geven. Daarvoor zijn geïnspireerde, vrij denkende en vaardige docenten nodig die zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, verantwoordelijke taak en de waarde die zij daarin hebben voor de leerlingen. Binnen het lectoraatsthema ligt mijn focus bij het verschil dat de docent kan maken in het Waarderen van Diversiteit.

Binnen het lectoraat wil ik mij profileren met het thema creatief denken en creativiteit in onderwijs vanuit de kaders van de 21th century skills. Binnen mijn begeleidings- en docenttaken in de Master EN vormen deze principes de basis, om studenten bewust te maken van hun mogelijkheden, om ‘het beste uit de leerling’ te halen. Voor mij is daarbij: ‘creatief denken in mogelijkheden’ de drijvende kracht vanuit de begrippen verbinden, oplossingsgericht werken, systeem(gericht) denken, reflectief onderzoekend zijn, coachend leiderschap als basishouding aannemen, de dialoog aangaan en coöperatief leren hanteren en faciliteren. Met mijn onderzoek hoop ik samen met (onderwijs)collega’s binnen en buiten onze organisatie mijn kennis te verbreden en met een duidelijke visie op leren en ontwikkelen constructief en duurzaam bij te dragen aan toekomstgericht onderwijs. Daarbij houd ik ervan grenzen te verkennen en die soms net even over te gaan, om vervolgens te werken naar praktisch uitvoerbare uitwerkingen in de onderwijspraktijk.


Contact

Foto van persoon

A. (Angeline) van der Kamp

Docentonderzoeker