Sprint naar content
Foto van persoon

Onderzoeksleider en docentonderzoeker Mechatronica en Robotica

Dhr. M.P.W.J. (Michiel) van Osch

De komende jaren wil ik graag het onderzoek van het lectoraat verder verdiepen. De onderwerpen flexible manufacturing en manufacturing logistics staan hierbij centraal. Ik wil toewerken naar een permante proeftuinomgeving waar wij het onderzoek verder kunnen uitbouwen. Binnen dit onderzoek zie ik een aantal speerpunten zoals model based design, human-robot interaction en artificial intelligence. Ik wil ook de onderwerpen Health en Precision Engineering structureel als onderzoeksgebieden opnemen in het lectoraat.

Ik heb de ambitie om Fontys en het lectoraat internationaal te profileren. Ik ben hierbij actief betrokken bij de Europese organisatie voor robotica, euRobotics. Ik houd me bezig met de Europese onderzoek agenda voor de komende jaren, ik onderhoud Europese contacten, en ik wil het onderzoek internationaal profileren met workshops bij het jaarlijkse euRobotics forum en het publiceren van papers.

Kort CV

Ik ben in 2001 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, Technische informatica en heb daarna de post-masters opleiding software technology afgerond. Ik heb echter altijd affiniteit met fysieke systemen gehad.

Na mijn post-masters ben ik gepromoveerd binnen een samenwerkingsproject tussen de TU/e en ASML. Hierin heb ik een test theorie ontwikkeld voor het model based testen van hybride systemen. Dit zijn systemen met zowel discreet als continue gedrag. Denk bijvoorbeeld aan een vacuümpomp die op basis van druk variaties de pomp aan- of uitzet.

Na mijn promotie heb ik in eerste instantie als post-doc, maar later als founding father en CTO van Rose B.V. Robot Rose ontwikkeld. Robot Rose is een thuiszorg robot die tele-operated ouderen moet helpen met kleine taken. Rose was echter haar tijd te ver vooruit. In 2015 heb ik de overstap gemaakt naar Fontys Engineering Mechatronica, in eerste instantie docent en onderzoeker en sinds september 2019 als onderzoeksleider.


ProjectenContact

Foto van persoon

Dhr. M.P.W.J. (Michiel) van Osch

Onderzoeksleider en docentonderzoeker Mechatronica en Robotica