Lector De Ondernemende regio

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Dr. Cees-Jan Pen werkt al jaren op het grensvlak van economisch onderzoek en praktijk en streeft ernaar bruggen te slaan tussen beide werelden. Hij houdt zich bezig met vitale binnensteden, transformatie, herbestemming en leegstand. Verduurzaming van de vastgoedsector en het onderkennen en centraal stellen van de vraag van bedrijven is zijn passie. Hij heeft jarenlange ervaring, vanuit zowel overheid als adviessector, met onderzoek en advies rond vastgoed en ruimtelijk-economische vraagstukken (werklocaties) in stad en regio.

De rol van lector is hem op het lijf geschreven. In zijn ogen blijft enerzijds teveel interessant onderzoeksmateriaal voor de praktijk op de plank liggen en anderzijds moet de praktijk duidelijker formuleren welke vragen men onderzocht wil zien, zodat onderzoekers praktijkgerichter onderzoek kunnen doen.

Loopbaan

Cees-Jan Pen studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Wat beweegt bedrijven’. Na zijn promotie was hij enige jaren senior adviseur bij adviesbureau DELIJN, vervolgens werkte hij vier jaar bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Zaanstad. In de periode 2006-2010 was Cees-Jan raadslid in de gemeente Haarlem. Bovendien was hij zeven jaar lang programmamanager bij Platform31.

Advies

Cees-Jan adviseert over thema’s als werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), stedelijke en regionale economie en vastgoed. Momenteel zit hij namens Fontys in de programmacommissie Surf-Verdus (NWO) en is hij onafhankelijk lid van SER Noord-Brabant. Hij zit ook in de Raad van Advies van VOLOP Brabant. Hij publiceert veelvoudig en schrijft columns in regionale media, Vastgoedmarkt en Cobouw.

Webinar Circulaire Bedrijventerreinen

Lector Cees Jan Pen aan het woord


Het lectoraat De Ondernemende Regio is heel actief en betrokken in de regio. Regelmatig publiceren leden van het lectoraat artikelen, worden ze geïnterviewd en zijn ze bijvoorbeeld als spreker betrokken bij evenementen. Op deze pagina een totaaloverzicht van de meest recente publicaties en optredens.

Binnenstad; van onderschat belang voor aanpak woningnood

Er is met spoed een verbouwingsoperatie nodig om binnensteden toekomstbestendig te maken, blogt Cees-Jan Pen. Binnensteden moeten compacter, de winkel- en ook horecafunctie moet minder dominant en werken, maar vooral wonen wordt belangrijker. Er komt een nieuwe balans tussen wonen, werken, horeca en winkelen omgeven door een hoogwaardige en meer groene openbare ruimte. De auto krijgt minder ruimte en deze ruimte wordt benut voor meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen/water. 17 nov 2020, www.vastgoedmarkt.nl

Kabinet trekt 450 miljoen euro uit om leefbaarheid in kwetsbare wijken aan te pakken

Het kabinet heeft de nieuwe woonplannen voor 2021 gepresenteerd. Een van de belangrijkste onderdelen van het pakket is een fonds van 450 miljoen euro waarmee wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare wijken. “Ook daar moeten mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen.” 13 nov 2020 www.gebiedsontwikkeling.nu

Amsterdamse haven wil uitbreiden naar het groen van Haarlemmermeer

De Amsterdamse haven heeft haar oog laten vallen op de Houtrakpolder. Het groen in buurgemeente Haarlemmermeer komt in het vizier als de haven binnen de Ring-A10 moet plaatsmaken voor de nieuwe wijk Haven-Stad. 11 nov 2020, www.parool.nl


Contact

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De Ondernemende regio