Foto van persoon

Lector Operational Excellence

Dr. C.W.G.M. (Corné) Dirne

e

Corné Dirne (1961) is na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de TU/e in 1990 gepromoveerd bij professor Will Bertrand. Voor zijn promotie deed hij onderzoek naar de productiebeheersing van flexibele fabricagesystemen, waarna hij universitair docent werd bij de toenmalige faculteit Technische Bedrijfskunde. De laatste vier jaren van zijn werkverband aan de TU/e was hij opleidingsdirecteur van de gelijknamige opleiding, waarbij hij onder andere heeft meegewerkt aan de invoering van Ontwerpgericht Onderwijs en aan de voorbereidingen voor de invoering van de bachelor-master structuur.

Na een drietal jaren gewerkt te hebben als afdelingsdirecteur voor de afdeling Economie van ROC Ter AA te Helmond maakte Corné in 2006 een overstap naar het hbo-onderwijs bij Avans Hogeschool te Tilburg. Daar heeft hij gewerkt als hogeschooldocent en tevens als curriculum coördinator. Vanaf 2012 heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling, invoering en uitvoering van een nieuw vierjarig Engelstalig hbo-programma gericht op Maintenance Management bij Avans Breda en de Hogeschool Zeeland. In diezelfde periode heeft hij meegewerkt aan het landelijke hbo-profiel voor Technische Bedrijfskunde.

In 2016 maakte hij de overstap naar Fontys Hogescholen om de minor Operational Excellence te ontwikkelen. Sinds november 2017 is hij lector Operational Excellence bij Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Corné heeft zitting gehad in diverse accreditatie-gerichte visitatiepanels voor hbo-opleidingen op het gebied van Technische Bedrijfskunde en Algemene Engineering. Op 4 december 2019 vond de officiële installatie als lector Operational Excellence plaats.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Zie ook het interactieve Pdf-bestand voor meer informatie over de lectorale rede


Contact

Foto van persoon

Dr. C.W.G.M. (Corné) Dirne

Lector Operational Excellence