Foto van persoon

Associate Lector Sociale Veerkracht

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Dana Feringa is vanaf 2014 werkzaam als associate lector en sinds 2018 al interim lector binnen het lectoraat Social Veerkracht.

De focus van haar onderzoek ligt op transitie- en transformatievraagstukken en de daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken zoals inclusie, community development en multidisciplinaire samenwerking tussen formele en informele stakeholders. Maatschappelijke vraagstukken bekijkt zij dan ook altijd vanuit een multi-stakeholders perspectief voor een zo groot mogelijke bruikbaarheid van bevindingen en daarmee maatschappelijke impact. Hierbij werkt zij samen met een gedreven team van docent-onderzoekers, studenten en werkveldpartners.


Contact

Foto van persoon

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht