Foto van persoon

Associate lector Cross-Border Business Development

Dr. H.P.F. (Henderijn) Heldens

Henderijn is academic director van de master 'Leren en Innoveren'. Ook is ze docent ‘mensen ontwikkelen’ in de master 'Leaderschip in Education'. In 2017 promoveerde Henderijn op het thema 'samenwerken in professionele netwerken'. Daarnaast is ze medeauteur van het boek 'Leren voor Morgen: uitdagingen voor het onderwijs'. Tevens is Henderijn werkzaam als senior onderzoeker in het lectoraat. Als coördinator van de Academische Opleidingsschool volgt ze onderwijsvernieuwingen in het partnerschap. "De combinatie van onderzoek naar en werken in de onderwijspraktijk stelt mij in staat om theorie en praktijk goed te verbinden", aldus Henderijn.

Grenzen associeer ik gek genoeg met vrijheid, dat lijkt een tegenstelling maar zo ervaar ik dat niet. Opgegroeid in de omgeving van Sittard was de grens altijd nabij. De grens over gaan was voor mij heel normaal, zowel richting Duitsland als België, voor goedkope benzine, vuurwerk én voor vakanties. Ik realiseer me dat het in vrijheid kunnen passeren van landsgrenzen een groot goed is en zeker niet vanzelfsprekend. Het biedt kansen om te leren van andere gewoonten en gebruiken, van samenwerking en samen ondernemen vanuit het vertrouwen dat ‘anders’ iets goeds kan zijn.

We hebben elkaar nodig, aan beide zijden van de grens, om oplossingen te vinden voor de complexe vraagstukken van vandaag de dag én morgen. Vanuit mijn werk voor het lectoraat Goed leraarschap – Goed leiderschap heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan het vinden van manieren die kunnen helpen bij het samenwerken aan complexe vraagstukken, waarbij professionals, opleiders en aanstaande professionals van elkaar leren en netwerken vormen. Ik zet die zet die ervaring graag in binnen CBBD ten behoeve van de grensoverschrijdende samenwerking in de euregio in het kader van een leven lang ontwikkelen.


Onderzoeksprojecten

- Cloud 2 Educators' Professional Development (The European Association for Practitioner Research on Improving Learning, EAPRIL november 2017)

- Samenwerking tussen opleidingsdocenten promotieonderzoek naar de wijze waarop docenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) samenwerken aan een innovatie in de opleiding (invoering van de landelijke kennisbasis). In welke mate zijn docenten van verschillende pabo-locaties van elkaar afhankelijk en welke samenwerkingsactiviteiten voeren zij uit? (februari 2017)


Henderijn Heldens e.a. (september 2017) Leren voor morgen, Artikel: in Pica

Henderijn Heldens (2017) Teacher educator collaboration: activities, networks and dynamics, Dissertation (promotieonderzoek), Eindhoven University of Technology / Fontys University of applied science, taal: Engels


Contact

Foto van persoon

Dr. H.P.F. (Henderijn) Heldens

Associate lector Cross-Border Business Development