Foto van persoon

Lector Dynamische Talentinterventies

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Marian Thunnissen is lector Dynamische Talentinterventies en leading lector van het Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast is Marian hoofdredacteur van Tijdschrift voor HRM, en werkzaam bij de vakgroep Strategische HRM van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Universiteit Utrecht.

Het leukste aan mijn werk vind ik de verbinding tussen onderzoek en praktijk. Al sinds mijn afstuderen is praktijkgericht onderzoek naar de inzetbaarheid van mensen in organisaties de rode draad in mijn loopbaan. Ik heb gewerkt als onderzoeker bij het CNV en bij het onderzoeksinstituut IVA in Tilburg, waar ik onderzoek heb verricht naar medewerkerstevredenheid, inzetbaarheid van oudere medewerkers en employability, met name bij organisaties in de non-profit zoals universiteiten en ministeries.

Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de consultancy en gewerkt als innovatieadviseur bij Syntens. Dat was een erg leerzame tijd waarin ik veel heb geleerd over de vraagstukken van mkb-ers rondom sociale innovatie, ondernemerschap en inzet van medewerkers. Na zeven jaar heb ik weer de overstap naar onderzoek gemaakt en ben ik gaan werken als docent-onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de opleiding HRM van de Hogeschool Utrecht. In 2015 ben ik Universiteit Utrecht gepromoveerd op een onderzoek naar talentmanagement bij Nederlandse universiteiten. Snel daarna ben ik begonnen als lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, waar ik met een inspirerend team onderzoek doe naar het mobiliseren van talent.

Mijn persoonlijke onderzoeksinteresse ligt in talentmanagement en HRM in organisaties van professionals, met name in de publieke sector en in het hoger onderwijs. Ook vind ik het erg interessant om onderzoek te doen naar wat er gebeurt aan talentontwikkeling en –benutting in een regio en welke actoren daarbij betrokken zijn.

Ik vind het belangrijk om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk (en vice versa) We doen onderzoek voor en met de praktijk. Bovendien schrijf ik graag en heb ik diverse wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen, boekhoofdstukken en boeken, opinieartikelen en blogs geschreven. Ik deel ook graag onze kennis uit ons onderzoek met HR-professionals en studenten via gastcolleges, workshops, masterclasses en lezingen. De laatste jaren wordt ik ook regelmatig gevraagd om mee te denken over de ontwikkeling van een talentbeleid in een organisatie of in een regio. Dat is ook een erg bijzondere manier om een bijdrage te leveren aan de praktijk.


Thunnissen, M. (2021). Een leven lang ontwikkelen: een verkennend onderzoek naar regionale samenwerking. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 37 (4), 1-22

Thunnissen, M. & Pen., C. (2021). Een Leven Lang Ontwikkelen: van praten naar doen. In : Ros, A., Thunnissen, M.. & Van Beelen, H. (2021) Duurzaam leren en Werken in een veranderende samenleving: Praktijk gericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek. Eindhoven: Fontys Hogescholen, p. 12-18

Thunnissen, M., Sanders, J. (2021). Learning and Development in the Public Sector. In: Steijn, B., & Knies, E.(2021) Research Handbook HRM in the Public Sector, 119-131

Boselie, M., Thunnissen, M., & Monster, J. (2021). Talent Management in Public Sector. In: Tarique, I. (2021) The Routledge Companion to Talent Management. New York and London: Routledge. pp 201-214


Contact

Foto van persoon

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies