Foto van persoon

Lector Professionele Werkplaatsen

Dr. M.W.C. (Miranda) Snoeren-Teunissen

Miranda Snoeren is van oorsprong verpleegkundige, volgde de lerarenopleiding verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en studeerde algemene gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In 2015 promoveerde zij aan de VU medisch centrum op een participatief actieonderzoek naar werkplekleren in de ouderenzorg.

Vanaf 2005 is Miranda werkzaam bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, als docent, lecturer practitioner binnen enkele zorginnovatiecentra (ZIC) in de ouderenzorg (2007 – 2011) en als onderzoeker aan het lectoraat persoonsgerichte praktijkvoering in zorg en welzijn (2010 - 2020). Sinds 1 januari 2021 werkt zij als lector professionele werkplaatsen bij Fontys Hogescholen.
Miranda beschouwt zichzelf als verbinder, initiator en teamspeler en hecht in haar werk waarde aan gelijkwaardigheid, democratie en participatie.
Thema’s als werkplekleren, professionele werkplaatsen, hybride leeromgevingen en een leven lang ontwikkelen hebben haar bijzondere interesse. Zij houdt zich bezig met (onderzoek naar) onderwijsontwikkelingen, leren in beroepspraktijken en veranderprocessen in organisaties met als doel innovatie van onderwijs- en beroepspraktijken te bevorderen. Zo zette Miranda in samenwerking met Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid en diverse (zorg)organisaties meerdere zorginnovatiecentra op. Ook geeft zij leiding aan een team (onderwijs)professionals (lecturer practitioners) die zowel binnen de school als een zorgorganisatie (zorginnovatiecentrum/netwerk) werken en de rol en taak hebben bruggen te bouwen tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.

Contact

Foto van persoon

Dr. M.W.C. (Miranda) Snoeren-Teunissen

Lector Professionele Werkplaatsen