Foto van persoon

Lector Wendbare onderwijsprofessionals

Dr.ir. Q.H. (Quinta) Kools

Dr. ir. Quinta Kools is lector van lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Ze heeft ruime onderzoekservaring, in zowel (grootschalig) kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

Over dr. ir. Quinta Kools

Quinta Kools promoveerde aan de Wageningen Universiteit op onderzoek naar de studiekeuze van leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs. Daarna werkte ze ruim acht jaar als (senior)beleidsonderzoeker bij IVA beleidsonderzoek en advies. Medio 2007 werd ze associate lector bij het lectoraat Leerstrategieën (Sanneke Bolhuis) bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Van 2009 tot medio 2011 was zij lector bij het lectoraat 'Kantelende Kennis van de Educatieve Federatie Interactum'. Sinds april 2010 is zij werkzaam als lector bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Van 2010-2018 bij het lectoraat ‘Professionalisering van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders’ en sinds april 2018 in het lectoraat ‘Wendbare Onderwijsprofessionals’. Quinta richt zich in haar werk op professionalisering van leraren en lerarenopleiders, door middel van het doen van praktijkonderzoek als professionaliseringsstrategie. Ze is tevens ‘leading lector’ van de Velon-themagroep ‘toekomstbehendig opleiden’ en vervult een rol als adviseur in het ‘Pleionproject lerarenopleidingen’ van de VO-Raad. Ze is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders en was van 2014-2019 voorzitter van de Programmaraad Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (PPO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals

In het lectoraat ‘Wendbare Onderwijsprofessionals’ ligt de focus op de rol van de leraar in eigentijds onderwijs. Wat zijn de rollen en taken van leraren in het begeleiden van leerlingen en wat zijn ontwikkelingen in het vak en de vakdidactiek in eigentijdsonderwijs? De inzichten van het lectoraat zijn van belang voor het opleiden en professionaliseren van leraren die voorbereid zijn op hun toekomst als onderwijsprofessional en op het vormgeven van onderwijs van/voor de toekomst. Momenteel doet Quinta Kools onderzoek naar onderzoekend professionaliseren van (aanstaande) leraren, naar ‘adaptive expertise’ en naar
vernieuwende manieren van opleiden.


Onderzoeksprojecten


Onderzoeken binnen
lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals:

- Promise: Erasmus+ project, met partners uit Engeland, Schotland, Nederland, Duitsland, Slovenië en Hongarije. In dit project staat professioneel handelen van onderwijsprofessionals centraal.

- SPRONG-voorwaarts: project met subsidie vanuit Sia-Raak en NRO. Hierin staan centraal: netwerkvorming, kennisontwikkeling en kennisdeling tussen educatieve lectoraten (Fontys, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Marnix Academie, Hogeschool Utrecht) en onderwijspartners uit po, vo en MBOn. Het project richt zich op vraagstukken rond toekomstgericht onderwijs.

- Velon-themagroep toekomstbehendig opleiden: in deze groep werken lerarenopleiders van verschillende hogescholen (Windesheim, Fontys, Hogeschool van Amsterdam) samen aan een verkenning van het thema toekomstbehendig opleiden. Wat voor beelden hebben lerarenopleiders van toekomstbehendige leraren en hoe leiden ze daarvoor op?

- Research and Development Community Professional Development of Teacher Educators: in deze groep participeren lerarenopleiders uit Engeland, Polen, Israël, Kroatië en Nederland in een onderzoek met als vraag ‘hoe ziet de lerarenopleiding eruit in 2030?’

- Europees project ProLea: professional learning in complex settings through reflection and portfolio; 2015 - 2018

- Professionalisering van lerarenopleiders in het doen en begeleiden van onderzoek - VELON-werkgroep

- Voorlopers ‘kwaliteit van lerarenopleiders’

- Begeleiding Startende Leraren (BSL): twee regionale projecten, in Eindhoven en Tilburg; 2014 - 2017

- Kwaliteit van lerarenopleiders; FLOT is door het ministerie van onderwijs benoemd als voorloper op het thema ‘kwaliteit van lerarenopleiders’. (2014 - 2015)

- Landelijke studie naar professionalisering van lerarenopleiders in en door het doen van onderzoek

- Samen werken en samen leren door Quinta Kools en Christel Kuijpers; 2013 - 2014

- Deelonderzoeken door leden kenniskring (2013 - 2014):

 1. wat is de opbrengst van het zelf doen van praktijkonderzoek voor leraren in het MBO (Kennedy Tielman);
 2. worden studenten een betere vakdocent door het doen van actieonderzoek? (Ilona Mathijsen);
 3. wat leren lerarenopleiders van samenwerken? (Marina Bouckaert-den Draak);
 4. samen kennis creëren (Marly Gootzen);
 5. peer-coaching met videofeedback (Rita Schildwacht).

Het lectoraat was betrokken bij een aantal projecten:

 1. Begeleiding Startende Leraren. Het lectoraat werkt samen in twee projecten rondom startende leraren, één met de Eindhoven School of Education en één met de Universitaire lerarenopleiding Tilburg. Beginnende leraren worden begeleid door coaches op scholen en in het project worden verschillende begeleidingsvormen aangeboden en onderzocht.
 2. Beroepsstandaard voor lerarenopleiders te gebruiken in de Contracterings- en Beoordelingsgesprekken
  Een onderzoek binnen Fontys Lerarenopleiding Tilburg naar de mogelijkheden om de beroepsstandaard voor lerarenopleiders te gebruiken in de Contracterings- en Beoordelingsgesprekken
 3. Een onderzoek naar leerwerk-communities in de Zorgacademie (ROC Tilburg). In leerwerkcommunities geven docenten van het ROC en medewerkers uit de zorg samen vorm aan het onderwijs voor de studenten. Het lectoraat onderzoekt de werkwijze van de leerwerk-communities.

Onderzoek naar vormen van informeel leren. Professionalisering kan plaatsvinden via formele wegen (masterclass, cursus, lezing) maar ook op informele manieren. Met informele manieren van leren worden die vormen van leren bedoeld die niet georganiseerd zijn (cursus, bijeenkomsten, opleiding) maar die -al dan niet bewust- op eigen initiatief worden ondernomen (zie ook Kools, 2011).
Mensen blijken veel te leren op informele manieren (zie ook Bolhuis, 2009[1]) en ook binnen Fontys Lerarenopleiding Tilburg wordt ‘overleg met collega’s’ als belangrijke bron van professionalisering genoemd, zoals blijkt uit de quickscan die in november 2010 door het lectoraat is afgenomen. Ook in de evaluatie van de pilot ‘begeleiding beginnende lerarenopleiders’ wordt het leren door ‘informeel overleg met collega’s’ door de beginnende lerarenopleiders als belangrijkste professionaliseringsvorm genoemd. .

De vraag voor het lectoraatsonderzoek is:

“Hoe kun je je beter bewust worden van wat en hoe je informeel leert, al geleerd hebt en nog wilt leren?”

De kenniskring heeft de onderzoeksvraag meegenomen in drie projecten:

 1. Logboekproject (zie ook artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders)
 2. talen-team project
 3. opdracht master-studenten

In deze drie projecten stond de bewustwording van informele leerprocessen centraal.
Er blijkt enorm veel informeel geleerd te worden in en door het werk, vooral 'samen met anderen'. In het komende studiejaar zullen we het samen leren centraal stellen in het onderzoek. Daarnaast focussen we -na de bewustwording- op het inzetten van informele leeractiviteiten in de professionalisering.

In het studiejaar 2010-2011 is door het lectoraat gewerkt aan twee projecten:

 1. Een quickscan (december 2010) naar professionaliseringsactiviteiten van collega’s bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT): wat ondernemen onze collega’s op dit moment aan professionaliseringsactiviteiten en waar kan het lectoraat de focus op leggen.
 2. Onderzoek naar een pilot waarin opleiders zich professionaliseren:

- begeleiding van beginnende lerarenopleiders binnen FLOT

- Naast dit onderzoek binnen FLOT werkt Quinta Kools ook mee aan een internationale studie naar de professionaliseringsactiviteiten van ervaren lerarenopleiders. Dit project wordt uitgevoerd vanuit de ATEE (Association for Teacher Education in Europe).


Ellen Koop-Spoor, Marian Thunnissen, Martin Vos en Quinta Kools (juni 2020) Faciliteren van hybride docenten binnen het VO en MBO, Rapport, taal: Nederlands

Robert Schuwer, Jacqueline van Swet, Linda Keuvelaar-van den Bergh, Yvonne Visser; Quinta Kools, Desirée Joosten-ten Brinke, F.J.A.J. Crasborn, Danae Bodewes, Anje Ros en Marian Thunnissen (oktober 2019) Duurzaam leren en werken; hoe borgen we een leven lang nieuwsgierig?, Boek, taal: Nederlands

Petra Poelmans, Quinta Kools en Marian Thunnissen (april 2019) Opleiden voor hybride loopbanen, Rapport, taal: Nederlands


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. Q.H. (Quinta) Kools

Lector Wendbare onderwijsprofessionals