Foto van persoon

Docentonderzoeker

Hélène van den Nieuwenhoff

Hélène van den Nieuwenhoff is docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Hélène is betrokken bij meerdere projecten op het gebied van zorginnovatie. Zij werkt hierbinnen multidisciplinair samen met studenten, docenten en regionale werkveldpartners. Bij het project Langer Veilig Thuis gaat het om het inzetten van zorgtechnologie ten behoeve van bijvoorbeeld vergroting van eigen regie en vermindering van werkdruk in de zorg. Bij een ander project wordt onderzocht hoe met informatievoorziening en met een (digitale) tool het zelfmanagement van mensen na een beroerte ondersteund kan worden. Deze projecten sluiten aan op het verleden van Hélène waarin zij als ergotherapeut werkzaam was en als gezondheidswetenschapper op het gebied van gezondheidsvoorlichting. Hélène is tevens lid het instituutsoverstijgende Centrum Eigen Regie en werkt binnen Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid als kwaliteitszorgmedewerker en als docent bij de bacheloropleiding tot verpleegkundige.

Contact

Foto van persoon

Hélène van den Nieuwenhoff

Docentonderzoeker