Foto van persoon

Docentonderzoeker

Ir. drs. C. (Chris) Maliepaard

Mijn eerste ervaring met onderzoek was in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Er ging een andere wereld voor me open.

Mijn onderzoekservaring startte direct na het afronden van mijn studie Elektrotechniek aan de TU in Delft. Het stukje software –we zouden het tegenwoordig een algoritme noemen- dat ik had ontwikkeld voor hartwandcontourdetectie in echocardiografische beelden werd toegepast in twee medische studies. Ik kreeg de kans om samen met een kinderarts en een radioloog de waarde van mijn algoritme in de praktijk te toetsen. En dat heb ik geweten. De door mij gebruikte anatomie-modellen van het hart kwamen nauwelijks overeen met die van de patiënten met een aangeboren hartafwijking. Tot op de dag van vandaag koester ik de kans die ik toentertijd heb gekregen mijn stukje software te gebruiken om jonge hartpatiënten inzicht te geven hun gezondheid. Die ervaring en kans – weliswaar in een hele andere context- wil ik studenten ook bieden als zij de ambitie hebben om zich verder te ontwikkelen in gedegen praktijkgericht onderzoek binnen onze onderzoeksgroep.

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

Maliepaard, C., Reijrink, R.A.M., Kirkels, Y.E.M., & Akkermans, H. (2022). Growth characteristics of Dutch manufacturing SMEs during their digital servitization journey: A punctuated equilibrium perspective. In A.Z. Bigdeli, M. Rapaccini, N. Saccani, F. Adrodegari, T. Baines (Reds.), Achieving Net-Zero through Servitization (pp. 122-130). The Advanced Services Group. ISBN 978 1 85449 805 2

Helbing WA, Maliepaard C, Ottenkamp J, Bosch HG, Reiber JHC. Automated border detection in the assessment of right ventricular areas in children. EUROSON, Innsbruck 1993. 25. Jahrestagung. Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie, Bonn 1993. European Journal of Ultrasound 1993;1(suppl 1);S30.

Helbing WA, Maliepaard C, Rebergen SA, Bosch HG, Ottenkamp J, De Roos A, Reiber JHC. Right ventricular function: Assessment with echocardiography and correlation with magnetic resonance imaging. XXIXth Annual General Meeting of the Association of European Paediatric Cardiologists, Edinburgh 1994. Cardiology in the Young 1994;4(suppl 1):22.

Helbing WA, Maliepaard C, Bosch HG, Ottenkamp J, Reiber JHC. Echocardiographic quantification of right ventricular areas in children by automatic border detection. Joint XIIth World Congress of Cardiology and XVIth Congress of the European Society of Cardiology, Berlijn 1994. European Heart Journal 1994;15:461.

Vrooman HA, Maliepaard C, Ramsamoedj EJ, Van der Linden L, Jessurun E, Ludwig JW, Plokker THW, Schalij MJ, Van Voorthuisen AE, Weeda H, Laufer J, Huismans H, Reiber JHC. Quantitative assessment of the presence of single leg separations in Björk-Shiley Convexo-Concave prosthetic heart valves. Intern onderzoeksrapport Afdeling Radiodiagnostiek, Leiden 1994.

Vrooman HA, Maliepaard C, Van der Linden L, Jessurun E, Ludwig JW, Plokker THW, Schalij MJ, Van Voorthuisen AE, Weeda H, Laufer J, Bruschke AVG, Huismans H, Reiber JHC. Quantitative assessment of the presence of single leg separations in Björk-Shiley Convexo-Concave prosthetic heart valves. Investigative Radiology 1997 Sep;32(9):540-9.

Helbing WA, Rebergen SA, Maliepaard C, Ottenkamp J, De Roos A. Assessment of right ventricular volumes in children by multisection gradient echo magnetic resonance imaging. XXIXth Annual General Meeting of the Association of European Paediatric Cardiologists, Edinburgh 1994. Cardiology in the Young 1994;4(suppl 1):8.

Helbing WA, Rebergen SA, Maliepaard C, Ottenkamp J, De Roos A. Assessment of the right ventricular volumes in children by multisection gradient echo magnetic resonance imaging. Joint XIIth World Congress of Cardiology and XVIth Congress of the European Society of Cardiology, Berlijn 1994. European Heart Journal 1994;15:501.

Helbing WA, Bosch HG, Maliepaard C, Rebergen SA, Van der Geest RJ, Hansen B, Ottenkamp J, Reiber JHC, De Roos A. Comparison of echocardiographic Methods with Magnetic Resonance Imaging for assessment of right ventricular function in children. The American Journal of Cardiology 1995, Vol 76, 589-594.

Helbing WA, Rebergen SA, Maliepaard C, Hansen B, Ottenkamp J, Reiber JHC, De Roos A. Qantification of right ventricular function with Magnetic Resonance Imaging in children with normal hearts and with congenital heart disease. American Heart Journal 1995, Vol 130 No. 4 828-837.

Vrooman HA, Ramsamoedj E, Maliepaard C, Reiber JHC. Quantitative assessment of the presence and extent of single leg outlet strut separations of the Björk-Shiley Convexo-Concave heart valves implanted in a working valve phantom. Intern onderzoeksrapport Afdeling Radiodiagnostiek, Leiden 1994.

Rebergen SA, Helbing WA, Van der Wall EE, Maliepaard C, Chin JGJ, De Roos A. Magnetic resonance velocity mapping of tricuspid flow in normal children and patients after Mustard or Senning repair, Radiology 1995, Vol 194, issue 2.

Research reports

Published on the Delft Enterprises website (http://www.delftenterprises.nl):

  • Maliepaard C. Market insights: Clean Technology, June 2014,
  • Maliepaard C. Market insights: Medical Technology, September 2014
  • Maliepaard C. Market insights: E-infrastructure and ICT, December 2014,
  • Maliepaard C. Market insights: High Tech Systems and Materials, December 2014
  • Maliepaard C. Market insights: Infrastructure and Mobility, December 2014

Published on the Fontys TEC4Society website (https://fontys.nl/Over-Fontys/TEC-for-Society.htm):

  • Maliepaard C, Nieuwenhuis LJM. TECSpace. Research report: BD4MKB knowledge platform. Results of the awareness survey. Fontys University of applied Science, Eindhoven 2018.

Published on the Fontys MKB Participeert - MKB Deal website

  • Maliepaard C and 4th year students Business Administration (13 persons). Research report: Digitalisation of the Brainport MKB. Results of the ‘request for help’ survey. Fontys University of applied Science, Eindhoven 2021.

Betrokken onderzoeksprojecten

- MKB deal MKB Participeert

- WCM Fieldlab SAMEN

Contact

Foto van persoon

Ir. drs. C. (Chris) Maliepaard

Docentonderzoeker