Foto van persoon

Docentonderzoeker

J. (Judith) Rijnbende

Ik ben Judith Rijnbende. Tijdens mijn studie Algemene Sociale Wetenschappen heb ik mij gespecialiseerd in sociale vraagstukken gericht op diversiteit en de positie van jeugd. Ik heb een jaar of 10 als Jeugdbeschermer gewerkt in wijken waar gezinnen woonden met diverse culturele en religieuze achtergronden

In mijn contact met de jongeren en hun ouders probeerde ik oog te hebben voor wie zij waren, wat hun levensverhaal was en zo kreeg ik inzicht in de complexe issues waar zij mee worstelden. In die tijd heb ik me het werken binnen drang en dwang eigen gemaakt.

Mijn kracht ligt in mijn betrokkenheid en gedrevenheid. Vanuit die kracht creëer en onderhoud ik netwerken. Door mijn werkervaring spreek ik zowel de taal van de jongeren, de ouders, professionals als ook de taal van de academici, hiermee wil ik een brug slaan tussen deze werelden.

Als docent-onderzoeker heb ik onlangs het project Raak: ‘Vechtende jongeren’ afgerond. Voor de duur van twee jaar hebben we jongeren mogen volgen en onderzocht of de vechtsport als pedagogische interventie ingezet kan worden om de veerkracht en weerbaarheid van ‘vechtende ‘ jongeren te vergroten.

Sinds een jaar ben ik aangesloten bij de onderzoekslijn ‘gezond seksueel opgroeien’. Een mooie nieuwe uitdaging. Ik houd me bezig met de rol van de mannelijke professional in de seksuele opvoeding van jeugdigen. Daarnaast ben ik ook gestart in een exploratief praktijkgericht onderzoek naar de dilemma’s waar ouders met verschillende religieuze en culturele achtergronden tegenaanlopen in de seksuele opvoeding van hun kinderen.

OnderzoeksprojectenContact

Foto van persoon

J. (Judith) Rijnbende

Docentonderzoeker