Docentonderzoeker

J.A. (Annet) Meinen

Annet Meinen werkt als docent aan afdeling Beta van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Tevens is zij werkzaam als onderzoeker binnen kenniskring van lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals.

Lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals

In Nederland zijn er steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs die ‘eigentijds’ onderwijs aanbieden waarin aandacht is voor doelen als zelfsturing, creativiteit, probleem oplossen, samenwerken en waar het onderwijs vaak leerlinggestuurd is. Binnen het lectoraat Wendbare Onderwijsprofessionals staat de vraag centraal wat deze ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs betekenen voor de rollen en taken voor leraren én wat dat betekent voor de lerarenopleidingen.


Onderzoeksprojecten


-
Onderzoeken binnen lectoraat Lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals (heden)


Annet Meinen en Rosan Bosma (november 2019) Ontwikkelingsgericht opleiden tot karaktervolle leraar Artikel: in Leren van Toetsen


Contact

J.A. (Annet) Meinen

Docentonderzoeker