Foto van persoon

Docentonderzoeker

K.H.T. (Kenny) Janssen

Kenny Janssen (1989) is docent in de bachelor Sportkunde bij Fontys Sporthogeschool en projectleider van de master Healthy Ageing Professional. Hij heeft een masters in de bestuurs- en organisatiewetenschappen: sportbeleid en sportmanagement (Universiteit Utrecht) en een master besturen van zorgvernieuwing (Vrije Universiteit Amsterdam). Kenny heeft gewerkt voor verschillende adviesbureaus in opdracht van gemeenten en sportbonden. Hij heeft daar adviestrajecten uitgevoerd en opleidingen gegeven over besturen en beleidsontwikkeling. Kenny heeft expertise in interorganisatorische samenwerking, verandermanagement en het creëren van publieke waarde.


Janssen, K. & Vos, S.B. (2015). Bruggen bouwen tussen mensen en organisaties: De rol van multifunctionele sportaccommodaties. In J. Scheerder & S.B. Vos (Reds.), Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen (pp. 168-185). Gent: Academia Press.

Janssen, K. (2014). Multifunctionele sportaccommodaties: meer dan slechts het delen van een gebouw? Dag van het Sportonderzoek 2014, 30 oktober, Nijmegen, Nederland.


Contact

Foto van persoon

K.H.T. (Kenny) Janssen

Docentonderzoeker