Foto van persoon

Docentonderzoeker

M. (Manon) Krabbenborg

Bijdragen aan een inclusieve samenleving en inclusief onderwijs is mijn passie. Ieder mens is uniek en heeft talenten. Of je nu gemiddelde of een uitmuntende student bent en/of extra ondersteuning nodig hebt vanwege een fysieke of psychische hulpvraag; voor iedereen is er een plek in onze samenleving.

Sinds september 2016 ben ik lid van de kenniskring van het lectoraat dynamische talentintervisies. Binnen het lectoraat houd ik me bezig met projecten die zich richten op het optimaliseren van de begeleiding en de overstap richting de arbeidsmarkt van studenten met een ondersteuningsbehoefte, denk aan studenten met mentale of fysieke uitdagingen.

Het project ‘creëren arbeidskansen 2.0’ is januari 2020 van start gegaan, het is een driejarig project en heeft tot doel om ICT studenten met ASS en/of ADHD beter te begeleiden tijdens hun (afstudeer)stage om uitval te reduceren en de stap naar (duurzaam) werk te faciliteren. In totaal worden 24 ICT docenten gedurende één jaar opgeleid tot jobcoach. De eerste groep docenten is in februari 2021 gestart, de tweede groep start september 2021.

Daarnaast houd ik me, samen met FHICT bezig met het oprichten van een loopbaancentrum voor alumni met een ondersteuningsbehoefte. Vanaf 1 september 2021 start Fontys samen met de TU/e de Career Jumpstart voor alumni met een ondersteuningsbehoefte. Een groot deel van de hoger opgeleide jongeren met een ondersteuningsbehoefte valt tussen wal en schip. Ze moeten eerst werkloos raken alvorens zij begeleiding kunnen krijgen. Wederom een faalervaring, dit komt het zelfvertrouwen van deze doelgroep niet ten goede. Van studenten met een ondersteuningsbehoefte is bekend dat zij juist vaker vastlopen tijdens transities. Dus moet er tijdig hulp ingezet worden om deze transitie te ondersteunen. Als studenten de juiste begeleiding krijgen in de zoektocht naar werk dan kan dit op individueel- en maatschappelijk niveau economische, financiële en psychologische voordelen opleveren.

De doelstelling van het project is het  bevorderen van arbeidsparticipatie onder net afgestudeerden met een ondersteuningsbehoefte door het verzorgen van passende begeleiding naar duurzaam werk voor 60 tot 80 hbo- en wo-studenten per jaar.  In de pilotfase is dit gericht op afgestudeerden van Fontys Hogeschool ICT en afgestudeerden van de faculteiten  Applied Physics, Mechanical, Engineering of Electrical Engineering van de TU/e. Bij succes van de pilot wordt de begeleiding uitgebreid worden naar andere hogescholen van Fontys als ook naar andere faculteiten van de TU/e.


Marian Thunnissen; Manon Krabbenborg (2018) Ken je talent, Onderzoek naar talentscans in de praktijk, Artikel PW. Magazine Vol. 2018, Uitgave: juli/augustus, Pagina's: 14-16

Anne-Marie KuijpersMarian ThunnissenManon Krabbenborg, De ideale hbo-docent: een duizendpoot?, Artikel in Onderwijsinnnovatie, uitgave september 2017, pagina's 14-15


Contact

Foto van persoon

M. (Manon) Krabbenborg

Docentonderzoeker