Foto van persoon

Docentonderzoeker

M.J.H.M. (Marc) van Bakel

Marc van Bakel is verpleegkundige, docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Zijn ambitie is om onderzoek over zorgtechnologie en de daarbij horende kritische houding van zorgprofessionals sterker te verankeren in het verpleegkundig domein. In de opleiding Ad Zorg en Technologie begeleidt Marc verschillende projecten in de vorm van een Communities of Practice (CoP) en afstudeeropdrachten, waarin een brug wordt geslagen tussen technologie en zorg. Marc werkt samen met Archipel Thuis en het Summa college aan het project Smartglass, waarin geëxperimenteerd wordt met een smartglass in een extramurale setting door zorgprofessionals en studenten. Daarnaast werkt hij als lecturer practitioner bij het ZIC Geriatrie binnen het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en begeleidt hier diverse projecten op het gebied van zorgtechnologie. Als lid van de expertgroep technologie neemt Marc de ervaringen vanuit zijn verschillende rollen mee om vraagstukken aan te pakken omtrent technologie in zorg, welzijn en wonen.


Contact

Foto van persoon

Marc van Bakel

Docentonderzoeker