Foto van persoon

Docent-onderzoeker

R. (Ralf) Raumanns

Drs. Ing. Ralf Raumans studeerde Informatica aan de HTS Heerlen en haalde zijn master aan Maastricht University in kennistechnologie. Ralf heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van softwareapplicaties voor het bedrijfsleven en academische instanties. Sinds 2017 werkt hij als docent bij Fontys en geeft les en begeleidt studenten in data science en software engineering. Daarnaast is hij parttime werkzaam als onderzoeker en PhD kandidaat bij de Technische Universiteit van Eindhoven.

Vanuit zijn specialisme is Ralf met name geïnteresseerd in het samenspel van zorg en techniek: “Ik heb ruim 15 jaar gewerkt als engineer en kennistechnoloog aan producten en prototypes binnen de zorg.Het geeft mij voldoening om als docentonderzoeker vanuit mijn passie voor techniek iets te betekenen voor de hulpbehoevende medemens. Daarnaast wil ik met het onderzoek graag laten zien wat de kracht is van toepassing van machine learning binnen de zorg.” Ook hoopt Ralf hiermee studenten te enthousiasmeren en na te laten denken over toekomstige applicaties.


Contact

Foto van persoon

R. (Ralf) Raumanns

Docent-onderzoeker