Docentonderzoeker

Renáta Frenken-Liskova

Expertise: IoT

Contact

Renáta Frenken-Liskova

Docentonderzoeker