De blendfitte docent

Veel docenten ontwikkelen en verzorgen hun onderwijs van origine vooral gericht op offline onderwijsleersituaties (in een Fontysgebouw). De coronacrisis dwong docenten juist te ontwikkelen voor online. Zowel online als offline onderwijsleersituaties bieden specifieke voordelen die gecombineerd kunnen worden tot een blend die het beste van twee werelden biedt.  

Wat zou een docent in huis moeten hebben om blended learning te ontwikkelen en te verzorgen: wanneer is de docent ‘Blendfit’? Om hier een beeld van te krijgen is de Blendfit Zelfscan ontwikkeld.  

Deze zelfscan geeft een beeld van de breedte van de thematiek rond blended learning waar een docent mee te maken krijgt. Daarmee is het een instrument dat indicatief kan worden gebruikt om van bewustwording tot gerichte actie te komen om ‘blendfitter’ te worden. Op teamniveau kunnen prioriteiten worden gesteld voor de te kiezen ontwikkelingsgebieden en kunnen deze naar voorkeur van teamleden worden verdeeld. 

Sfeerafbeelding Fontys