SEAL

Wil je meer informatie over SEAL?

Neem gerust contact op met Jos Speetjens of Adri Cornelissen

Op de publicatiepagina van iFontys vind je meer achtergrondinformatie over SEAL.

Actueel

SEAL online -  Terwijl een Fontysdocent worstelt met zijn college in MS teams en uiteindelijk maar afhaakt, zit een andere docent met drie van de zestien uigenodigde studenten een monoloog af te steken. Vragen aan de deelnemers levert niks op. Hun microfoontjes blijven uit. Een ruimte verder, in het eindeloze virtuele school gebouw van MS Teams, presenteert een student in een zelf belegde en bedachte workshop de werking van de prachtige storytell-tool Slices. Er heerst een levendige discussie. Studenten ruiken de potentie, zien de mogelijkheden en complimenteren elkaar enthousiast. Ze staan te popelen om ermee aan de slag te gaan. 

Een waarnemning van Jos Speetjens.

Download het volledige artikel SEAL online

SEAL is deels geïnspireerd op een succesvol Fins model van de universiteit ProAkatemia  uit Tampere, waarmee iFontys nog geregeld klankbordsessies organiseert en kennis uitwisselt. Over en weer vinden uitwisselingen en bezoekjes plaats om de didactiek aan te kunnen blijven scherpen. SEAL maakt onderwijs betekenisvol en praktijkgericht en wordt gebruikt door opleidingen als ACI, Fontys Hogeschool Journalistiek, Fontys Economische Hogeschool Tilburg en Fontys ICT (minor DDBL).

Twee SEAL-onderwijsvormen (Data Driven Business Lab van FHICT en Condor van Fontys Hogeschool Journalistiek) zijn onderdeel geweest van een Fontysbreedonderzoek rond Social Labs waardoor er veel kennis is opgedaan en vastgelegd.

SEAL is geschikt voor iedere opleiding en is altijd op maat van én naar de wensen van de opleiding in te voeren. iFontys kan daar samen met de dienst O en O een ondersteunende rol in spelen .

Waarom SEAL ontstaan is?

De maatschappij verandert. Studenten veranderen. Het heeft daarmee een enorme weerslag op ons vak en het vakgebied waaraan we onze studenten afleveren. Wat zijn ontwikkelingen en hoe houd je ze bij? Hoe enthousiasmeer je studenten? Hoe krijg je ze aan het leren binnen een nieuwe, altijd veranderende context? Hoe weet je studenten nieuwsgierig te maken, te motiveren en te activeren?

Wat misschien voelt als een open deur, zien we dagelijks terug in de praktijk, als we eerlijk zijn.  Is het niet in het klaslokaal, dan komen we die veranderingen, de gevolgen en de mogelijke didactische oplossingen rond deze ‘problematiek’ wel tegen in de vakliteratuur of op (Fontys) events.

Even terug naar die veranderingen. Onze samenleving transformeert van een industriële maatschappij naar een kennismaatschappij (Voogt, 2013). Om in te spelen op deze verandering en de daarbij behorende eisen die gesteld worden aan de toekomstige arbeidskrachten, zou het onderwijs een meer open, flexibel, sociaal constructivistisch karakter moeten krijgen  (Den Ouden, Valkenburg en Den Brok, 2014).

In de huidige samenleving moeten werkgevers en –nemers namelijk kunnen omgaan met een massa aan informatie, leren om hun eigen keuzes te maken, verantwoordelijkheden kunnen nemen, leren te leren, kritische analyses kunnen maken en zo verder (Dochy, Berghmans, Koenen, & Segers, 2015).

Meer filmpjes staan op het YouTube kanaal van Fontys.