Onze koers

Fontys heeft een heldere maatschappelijke opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden én praktijkgericht onderzoek uitvoeren dat betekenisvol is voor de samenleving. Wij stellen studenten in staat hun talenten te ontdekken en zich optimaal en op eigen wijze te ontwikkelen tot startbekwame professionals. Professionals die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, bijdragen aan innovaties in hun werkveld en zich blijvend ontwikkelen. En we werken aan innovaties in het werkveld op thema’s die ertoe doen, in samenwerking met overheid, instellingen en bedrijven.

Sfeerafbeelding Fontys

Uitgangspunten

Ons motto is ‘Groei door aandacht en uitdaging’, voor studenten en medewerkers. Vanuit onze opdracht hanteren we daarbij de volgende drie uitgangspunten:

 • Groot in kleinschaligheid
  Voor studenten is de beroepsopleiding de thuisbasis. Het is een stimulerende leeromgeving: herkenbaar en persoonlijk. Met eigen docenten en een eigen ruimte in de gebouwen.

 • Benutten van verschillen
  Onderwijs en onderzoek vinden plaats binnen de context van de eigen opleiding, dicht bij het werkveld georganiseerd. In de volle breedte van de organisatie vinden we deze culturele diversiteit terug. Door te verbinden, samen te werken en elkaars kracht te benutten, brengen we Fontys naar een hoger plan.

  • Transparant en aanspreekbaar
   Wij zijn aanspreekbaar op ons handelen en onze bijdrage aan veranderingen in de samenleving. Wij nemen zelf verantwoordelijkheid voor onze kwaliteit en onze maatschappelijke betekenis. En we zoeken actief naar kansen om ons daarover extern te verantwoorden.

  Strategische agenda: Fontys Focus 2020

  Ons strategisch instellingsplan Fontys Focus 2020 beschrijft onze ambities op het vlak van de student, het werkveld en de organisatie. We hebben negen doelstellingen geformuleerd die ons hierbij inspireren en richting geven:

  Student

  • Iedere student een optimale ontplooiing
  • Iedere student op basis van zijn talenten de juiste studiekeuze
  • Iedere student het opleidingstraject dat bij hem past

  Werkveld

  • Een proactieve bijdrage aan de kennisagenda voor de internationaal georiënteerde regio’s
  • Een open en authentieke leer- en onderzoeksomgeving
  • Ondersteunen van professionals met permanente educatie

  Organisatie

  • Professionele leergemeenschap: ‘practice what you teach’
  • Een innovatieve organisatie
  • Innovatie van ons primaire proces