Lectoraat Eigentijds toetsen en beoordelen

Toetsen en beoordelen zijn cruciale elementen in het beroepsdomein van de leraar. Bij toetsen gaat het om de keuze voor het instrument om te meten en bij beoordelen om het toekennen van een waardering aan een meting. Het steeds opnieuw doordenken van de wijze waarop de praktijk van toetsen en beoordelen in onderwijs en in opleidingen moet worden ingericht is belangrijk. Voor lerarenopleidingen geldt dit voor de relatie docenten - studenten en voor de relatie studenten (als docent) - leerlingen. Dit betekent dat de opleiding ook in eigen vormgeving 'model staat' voor goed onderwijs, inclusief de wijze van beoordelen van studenten en de reflectie op het eigen handelen. Opleiders moeten studenten zowel het goede voorbeeld geven (impliciet laten leren) als ook (expliciet) inwijden in de vraag hoe je als leraar en als school(team) goed gefundeerd gebruik maakt van vormen van toetsen en beoordelen, aangepast aan leerlingen en leerdoelen. Van zittende leraren in de scholen waar studenten van de lerarenopleiding komen, wordt verwacht dat zij studenten in hun eigen werk met leerlingen 'het goede voorbeeld' geven en bovendien adequaat bijdragen aan de beoordeling van de vorderingen van die studenten. Deze 'ideale situatie is zeker nog niet bereikt.

Het lectoraat streeft naar:

  1. een gezamenlijk (docenten en studenten) bewustzijn van het belang van goede toetsing en beoordeling,
  2. een goed onderbouwd, samenhangend en evenwichtig toetsprogramma in de bachelor en master lerarenopleidingen vo/mbo van FLOT en zal
  3. docenten de mogelijkheid bieden om de eigen toetspraktijk te onderzoeken en daarmee een bijdrage leveren aan het tot stand komen en delen van kennis, inzichten en producten op dit gebied.

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke

Contact

D.Joosten

Download Praktijkpublicatie 'De opbrengst van vier jaar praktijkonderzoek'

Bekijk hier de nieuwe praktijkpublicatie waarin het lectoraat terugblikt op vier jaar lectoraatsonderzoek naar eigentijds toetsen en beoordelen