Foto van persoon

Docentonderzoeker

L.M. (Laura) Mulder

Mijn naam is Laura Mulder en ik ben docentonderzoeker bij het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. In januari 2014 studeerde ik af als socioloog. Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd met een kritische blik te kijken naar de samenleving, naar het samen leven en alle ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan.

Binnen het lectoraat kan ik dan ook mijn hart ophalen. Ik deed samen met collega’s een inventariserend onderzoek naar thema’s die kenmerkend zijn voor het opvoeden en opgroeien in de huidige, snel veranderende samenleving (Pouw, Mulder, Kuijpers & Kooijmans, 2019). Hieruit voortvloeiend verdiep ik mij binnen het lectoraat in het opgroeien en opvoeden in de virtuele wereld, in het bijzonder over de impact van sociale media op de identiteitsontwikkeling van jongeren.

Onderzoeksprojecten


Publicaties

Mulder, L. (2022). Opgroeien in de virtuele wereld. Een literatuuronderzoek naar de impact van sociale mediagebruik op de identiteitsontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek, Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Pouw, J., Mulder, L., Kuijpers, A.en Kooijmans, M. (2019). Wat betekent het om op te groeien en op te voeden in vloeibare tijden? Opbrengsten project vraagarticulatie. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek, Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.


Contact

Foto van persoon

L. M. (Laura) Mulder

Docentonderzoeker