Docentonderzoeker

M.A.J. (Martin) Vos

Martin Vos werkt als docentonderzoeker bij de vakgroep Scheikunde van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Tevens is hij lid van de Kenniskring van lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals.

Lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals

In Nederland zijn er steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs die ‘eigentijds’ onderwijs aanbieden waarin aandacht is voor doelen als zelfsturing, creativiteit, probleem oplossen, samenwerken en waar het onderwijs vaak leerlinggestuurd is. Binnen het lectoraat Wendbare Onderwijsprofessionals staat de vraag centraal wat deze ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs betekenen voor de rollen en taken voor leraren én wat dat betekent voor de lerarenopleidingen.


Onderzoeksprojecten


-
Hybride docenten en HRM beleid op scholen (heden)

- Onderzoeken binnen lectoraat Wendbare onderwijsprofessionalsMarian Thunnissen, Ellen Koop, Quinta Kools en Martin Vos (22 juni 2020)
Het potentieel van de hybride docent wordt onvoldoende benut, artikel op ScienceGuide.nl

Ellen Koop-Spoor, Marian Thunnissen, Martin Vos en Quinta Kools (juni 2020) Faciliteren van hybride docenten binnen het VO en MBO, Artikel door Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
Zie ook
1+1=3? Hybride docentschap in het VO en MBO (16 juni 2020)


Contact

M.A.J. (Martin) Vos

Docentonderzoeker