Sprint naar content
Foto van persoon

Onderwijsassistent

R. (Ruben) van Ess

Ruben van Ess kwam als student bij Fontys en ging er niet meer weg. Hij onderzoekt waar een organisatie rekening mee moet houden als technologie wordt geïmplementeerd. En dat gaat vooral over mensen. ‘Ik wil de bewustwording aanwakkeren dat technologie bij gedrag en gevoel een rol speelt.’

‘Ik studeerde toegepaste psychologie bij Fontys en in het derde jaar kwam ik in aanraking met het lectoraat Mens & Technologie. Dat mondde uit in een afstudeeropdracht over technologieacceptatie van een bepaalde tool, de Technology Impact Cycle Tool (TICT). Dat gaat over bewustmaken van ethische gevolgen van technologie. Het instrument stelt vragen aan de ontwikkelaars van (digitale) technologie, om ze aan het denken te zetten. Vragen als “wie zijn de stakeholders, wat is de rol van de burger” maar ook “kan dit product of deze technologie wellicht ook ingezet worden om verdeeldheid in de maatschappij te creëren”. Het gaat er dus vooral om bewustwording te creëren over de verhoudingen tussen de mens en technologie.

Na mijn afstuderen bij Fontys ben ik er blijven werken. Ik vond het leuk om voor de klas te staan en zo ben ik direct doorgestroomd. Mijn grootste taak zit dan ook in het lesgeven en daarnaast ben ik voor het lectoraat actief. Ik doe er bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van Virtual Reality bij sollicitaties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De focus ligt op de toegevoegde waarde van technologie binnen het arbeidsproces. Daarnaast ben ik actief geweest bij het Sociaal Innovatie Centrum. Dat is een hybride leeromgeving waarbij je als student zowel onderwijs volgt als in praktijk bezig bent, dus met projecten en vraagstukken van opdrachtgevers. Het mooie is dat partners, docenten en studenten daar samenwerken aan een opdracht.

Mijn expertise ligt op het terrein van acceptatie van gebruik van technologie. Welke factoren belangrijk zijn, waar moet je rekening mee houden als je technologie wilt implementeren binnen een organisatie. Vaak hoor ik dat het ‘om mensen’ gaat en dat dat niks te maken heeft met technologie, maar daar ben ik het niet mee eens. Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. Zowel in mijn onderzoek als in mijn rol als docent wil ik de bewustwording aanwakkeren dat technologie bij gedrag en gevoel een rol speelt. En het mooie is dat ik de resultaten van onderzoek weer in het onderwijs kan borgen.’


Onderzoeksprojecten

Content
Content


Contact

Foto van persoon

R. (Ruben) van Ess

Onderwijsassistent