Sprint naar content

E-maildisclaimer

Aan dit bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Het bekend maken, kopieren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het direct te vernietigen en de afzender te informeren. Twijfelt u over de juistheid of volledigheid van dit bericht? Neem dan contact op met de afzender.

This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances. This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and contains personal and confidential information. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. If you are in doubt regarding the correctness and/or completeness of this message, please contact the sender.