Lectoraat van Health / domein Mens en Maatschappij

Decision Support: Who CAREs?

Wat gebeurt er met de kwaliteit van de zorg en de kosten als je digitale technologieën beschikbaar stelt? Hoe landen innovaties op de werkvloer? Kennis ontwikkelen over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning door verpleegkundigen, paramedici en medici in het ziekenhuis. Dat is het doel van het lectoraat Decision Support: who CAREs?

Lectorale rede Angelique Dierick

'De kracht van dit unieke lectoraat zit hem vooral in het gezamenlijk optrekken van het werkveld, het onderwijs en het bedrijfsleven'

Onderzoekslijnen

Doelmatigheid zorgproces

Het perspectief van de zorgprofessional bepaalt voor een groot deel de toepassing van nieuwe technologieën. Hoe betrek je hen in op het juiste moment en welke competenties zijn daarvoor nodig?

Transitie van ziekenhuiszorg

De gezondheidszorg bevindt zich in een ingrijpende transitie, die voortkomt uit veranderingen in de zorgvraag, wetgeving, arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen. De zorgvraag zal toenemen en inhoudelijk sterk veranderen. Er zijn minder financiële middelen. De zorg moet dus, ondanks de taakverzwaring, doelmatiger worden.

Podcast

In deze podcast vertelt lector Angelique Dierick over het lectoraat Decision Support: Who CAREs?


Lector

Dr. A.T.M. (Angelique) Dierick- van Daele

Lector Decision Support: Who CAREs?

Angelique Dierick is deeltijdlector 'Decision Support: who CAREs?' en daarnaast is zij research manager bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven 


Kennisteam

L. (Lotte) Terwoert

Docentonderzoeker

Onderzoeksprojecten

- Transitie ziekenhuiszorg: inrichten Innovatie Community

- PASS: optimialisatie van slikdiagnostiek middels echografie

- Echografie bij infuusprikken

- Self support bij slokdarmkanker patiënten

- Digitaal zelfmanagement CVA Ketenzorg


Contact

Dr. A.T.M. (Angelique) Dierick- van Daele

Lector Decision Support: Who CAREs?