Close the Gap - Health for all

Wat houdt het project in?

Het project beoogt de digitale ongelijkheid te verminderen. Doordat mensen, om welke reden dan ook, niet goed kunnen meekomen in een digitale wereld, worden zij, direct of indirect, geconfronteerd met gezondheidsongelijkheid, bijvoorbeeld door minder mogelijkheden tot maatschappelijke participatie. Ook in engere zin leidt dit tot bijvoorbeeld minder kunnen profiteren van de mogelijkheden van eHealth. Studenten kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het verbeteren van digitale participatie en het verminderen van de digitale kloof. Tegelijkertijd biedt hen dit kansen om ervaringen op te doen die bijdragen aan 21st century skills. Binnen het onderzoeksproject, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ‘Theory of Change’, zijn beide uitkomsten (burger- en studenten) onderwerp van onderzoek.

Vraag het ons

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader ons!

Sfeerafbeelding Fontys

Noëlle Khalil

Projectleider

n.khalil@fontys.nl

Symposium 30 januari 2019: Close the Gap

Symposium over gezondheidsongelijkheid door digitalisering in de zorg

Digitalisering leidt tot kansen voor een betere gezondheid, maar ook tot risico’s op meer gezondheidsongelijkheid. Is de zorg voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en begrijpelijk? Tijdens het symposium op 30 januari in het Evoluon in Eindhoven werden de eerste resultaten van het project Close the Gap gepreseneerd.

Close the Gap is één van de projecten binnen het Fontys zwaartepunt TEC for Society thema Health. Studenten, docenten en onderzoekers hebben samen met Stichting Ik wil onderzocht hoe digitale en gezondheidsongelijkheid kan afnemen. Tijdens het symposium vertelde lector Eveline Wouters (lector Health Innovations & Technology) over het project en de eerste resultaten daarvan. Daarnaast kwamen verschillende sprekers aan het woord over verwante onderwerpen.

Aftermovie

Symposium Close the Gap
30 januari 2019

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.