Healthy Aging @ Work

Wat houdt het project in?

Op de werkplek samen met collega’s werken aan fysieke, mentale en cognitieve gezondheid, kan bijdragen aan healthy ageing. In dit project wordt aan de hand van themabijeenkomsten een multidisciplinaire (Fontys-) werkgroep opgestart rondom het thema ‘healhy ageing @work. Deze werkgroep gaat aan de slag om tot een actieplan te komen om werken aan healthy ageing meer onderdeel van het dagelijks werk te maken. Ook bepaalt deze werkgroep aan welke kenmerken technologische innovaties moeten voldoen om healthy ageing op de werkplek en daarbuiten te stimuleren en monitoren. In een uitgewerkt voorstel voor verder onderzoek (RAAK publiek/mkb of ZonMw aanvraag wordt voorbereid) richt de werkgroep zich op duurzaam implementeren van het actieplan en ontwikkeling van die technologische innovatie(s).

In de media

Fontys start master ‘Gezond ouder worden’

Sfeerafbeelding Fontys
Lees artikel >

Ga naar

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Lia Baars

l.baars@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys