Publicaties

Verspreiden van kennis kan op veel manieren…

Lectoren en andere Fontysmedewerkers stellen via de Fontys Publicatiebank digitaal hun informatie beschikbaar. Op deze wijze kunt u in uw eigen tijd en tempo de gewenste kennis tot u nemen. Ook kunt u via de e-mail contact opnemen met de Fontysauteur. Op deze wijze hopen wij als instelling dat de publicatie niet het eindpunt van de kennisuitwisseling is, maar een beginpunt van een vruchtbare samenwerking.

Digitale publicatiegids

Alle publicaties van onze medewerkers

Fontys Publicatiebank