Sprint naar content
 
Foto van persoon

Lector Learning Design / leading lector kenniscentrum Youth Education for Society

R.A.W. (Rutger) van de Sande

Dr. Rutger van de Sande is lector Learning Design en leading lector van het kenniscentrum Youth Education for Society bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Rutger van de Sande studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde in 2007 op onderzoek naar mindset van leerlingen in het voortgezet onderwijs ten aanzien van het leren van het schoolvak scheikunde. Vanaf 2003 is hij actief als lerarenopleider. In eerste instantie aan Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven. Daarna aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg, met tussentijds werkzaamheden aan de Eindhoven School of Education van de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Pabo Eindhoven. Daarna was hij vier jaar lang teamleider van de lerarenopleidingen natuurkunde, scheikunde en techniek. Met ingang van november 2012 is hij gestart als lector Bètadidactiek aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg.


Contact

Foto van persoon

R.A.W. (Rutger) van de Sande

Lector Learning Design / leading lector kenniscentrum Youth Education for Society