Project

AI for Biodiversity

De biodiversiteit daalt wereldwijd in een alarmerend tempo. Het leidt niet alleen tot het verdwijnen van dieren en planten, maar dereguleert ook essentiële ecologische diensten zoals bestuiving en duurzame landbouw (natuurlijke water- en bodemsanering), en heeft uiteindelijk ook invloed op het menselijk leven.

Wat houdt het project in?

Wij denken dat hightech ICT kan helpen om deze trend tegen te gaan.  Daarom initieert Fontys ICT samen met Naturalis Biodiversity Center (Universiteit Leiden), JADS en HAS verschillende projecten om betaalbare grootschalige biodiversiteitsmonitoring mogelijk te maken en te standaardiseren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld bijenkorven van het ivd die de stedelijke biodiversiteit kunnen meten, zorgvuldig ontworpen biodiversiteitsdashboards die gevoed worden met open data die het publiek bewust maken, en drone imaging met vision AI die gebruikt kan worden om wilde bloemen op landschapsschaal te monitoren.

Projectdoelstelling

In deze projecten passen we state-of-the-art technologie (ivd, ai, digitale landschapstweeling) toe in combinatie met een systemische veranderingsaanpak om belanghebbenden - van beleidsmakers tot kinderen als onze toekomstige burgers - actief te betrekken bij het ontwerpen en implementeren van praktische hightech oplossingen.

Periode

Looptijd: september 2018 tot december 2021


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. G.C. (Gerard) Schouten

Lector AI en Big Data | Fontys Hogeschool ICT